Dzicy sprzedawcy zatrzymani na bazarze w Medyce

10 lipca 2016

Sprzedawali towar bez stosownych zezwoleń. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrole na bazarze niedaleko przejścia granicznego w Medyce.

W dniu 6 czerwca, funkcjonariusze Zespołu ds Migracji z Medyki przeprowadzili kontrole na bazarze usytuowanym niedaleko przejścia granicznego w Medyce. W trakcie czynności służbowych sprawdzili trzech obywateli Rumunii, którzy na stoisku i bezpośrednio z samochodu sprzedawali naczynia kuchenne i noże ceramiczne.

Ustalono, że żaden z cudzoziemców nie posiada wymaganych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w postaci wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do ewidencji gospodarczej, numeru regon i NIP.

Cudzoziemcy zostali poinformowani, że ich działalność prowadzona jest niezgodna z polskimi przepisami prawa, a następnie ukarani mandatem karnym w kwocie po 50 zł każdy.