Druga część wschodniej obwodnicy Przemyśla

31 października 2014

W miniony czwartek odbyła się wizytacja na budowanej drugiej części drogi obwodowej Miasta Przemyśla. W chwili obecnej stopień prac wynosi 88 %.

W czwartek, 30 października przedstawiciele firm i instytucji odpowiedzialnych za budowę drugiej części drogi obwodowej Miasta Przemyśla spotkali się na placu budowy. Wizytacja miała na celu zapoznanie się ze stanem zaawansowania prac oraz aktualizację harmonogramu.

Druga część obwodnicy po wschodniej stronie miasta o długości powyżej 3 km rozpoczyna się na drodze krajowej przy ulicy Lwowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, a następnie przecina ulicę Topolową, Sielecką, Młynarską, linie kolejową nr 102 Przemyśl – Malhowice, ul. Rolniczą i łączy się z ulicą Słowackiego w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Dojazdową. W projekcie tym znajduje się również odcinek ul. Słowackiego ( droga wojewódzka nr 885 na terenie miasta ) od włączenia projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i ul. Herburtów. W chwili obecnej stopień zaawansowania prac wynosi 88 %.

fot. UM