Drogocenny dokument wydany przez króla Jana III Sobieskiego powrócił do Archiwum Państwowego w Przemyślu

5 października 2017

Archiwum Państwowe w Przemyślu odzyskało dokument wydany przez króla Jana III Sobieskiego. Jest to jeden z cenniejszych zasobów tej instytucji.

W 2017 r. roku do Archiwum Państwowego w Przemyślu powrócił dokument wydany przez króla Jana III Sobieskiego w 1674 roku, będący częścią zespołu archiwalnego Akta miasta Przemyśla. Dokument jest zatwierdzeniem statutu cechu przemyskich cyrulików przez Jana III Sobieskiego. W jego tekście wymieniono 24 artykuły, które obowiązywały przemyskich cyrulików. Dokument pisany jest w języku polskim oraz łacińskim.

Dyplom był przechowywany w archiwum miejskim, a jego szczegółowy opis ukazał się w drukowanym Katalogu Archiwum Aktów Dawnych miasta Przemyśla, opracowanym przez Jana Smołkę, wydanym w 1927 roku.

W 1951 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla zostało przekazane pod nadzór państwowej służby archiwalnej, a wśród nich dyplomy pergaminowe, będące częścią zespołu archiwalnego Akta miasta Przemyśla.

W latach 1968-1970 skradziono z zasobu przemyskiego archiwum 19 dyplomów pergaminowych, które następnie usiłowano wywieźć za granicę. Polskie służby celne wykryły wówczas przemyt 5 dokumentów, które zwrócono do AP w Przemyślu. Kolejne 4 dyplomy zostały zwrócone do przemyskiego Archiwum dopiero w 1994 roku. Los innych pozostał nieznany.

W 2015 r. udało się odzyskać jeden z zaginionych dokumentów. Dokument o wymiarach 62×47 cm został poddany konserwacji w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Warszawie, dokonano wówczas m.in. oczyszczenia pergaminu, sklejenia przedarć i pęknięć oraz oczyszczenia i uzupełnienia pieczęci. Oczyszczono puszkę pieczętną i uzupełniono sznur pieczętny. Następnie dokument został przekazany przemyskiemu archiwum przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Anna Fortuna