Dokładnie 75 lat temu Polacy powiedzieli Hitlerowi: – Nie!

5 maja 2014

Dziś mija 75 rocznica słynnego wystąpienia w sejmie Rzeczypospolitej ministra Józefa Becka.

Podczas tego wystąpienia wygłosił on słynne słowa, które zadecydowały o polityce Polski wobec agresywnych Niemiec. Cyt. „Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor.” W sejmie rozbrzmiewały głosy aplauzu. Jednak słowa te miały skutkować martyrologią narodu polskiego. Oznaczały, że polityka obierze nurt nieustępliwości bez względu na potencjalne następstwa.

Minister Beck jak nikt inny wyraził ducha narodu polskiego wobec narastającego zagrożenia. Była to riposta na przemowę A, Hitlera z dnia 28 IV 1939r.