Czy wodomierze przedpłatowe mogą być skutecznym sposobem na walkę PGM w Przemyślu z dłużnikami?

22 kwietnia 2018

Zadłużone lokale Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu zaopatrzone zostaną w wodomierze przedpłatowe. Rozwiązanie to ma być jednym ze sposobów na walkę z osobami, które notorycznie uchylają się od płacenia zobowiązań związanych zarówno z samym czynszem jak i wodą.

System wodomierzy przedpłatowych działa na zasadzie wydawania użytkownikowi sześciocyfrowych kodów, które umożliwiają zużycie określonej ilości wody (po wcześniejszym ustaleniu objętości). W chwili gdy użytkownik wykorzysta doładowanie, dostęp do wody zostaje odcięty przez automatyczne zamknięcie zaworu. Aby ponownie korzystać z wody użytkownik musi wpisać kolejny kod uzyskany od administratora.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu rozważa wiele możliwości odzyskania od dłużników zaległości czynszowych w tym opłat za dostarczone media. Dlatego też osobom nie wywiązującym się z obowiązku spłaty zadłużeni,a a także nie opłacającym bieżących opłat za mieszkanie zostaną zamontowane wodomierze przedpłatowe.

Jeżeli ktoś nie płaci za wodę, powstaje koszt, który musi pokryć nasza Spółka. Później o te założone środki musimy się dopominać. Brak zapłaty pociąga konieczne do uruchomienia działania windykacyjne, tym samym rosną koszty, które dodatkowo wpływają na dług danej osoby. Dlatego chcemy skorzystać z rozwiązania jakim są wodomierze przedpłatowe. Zamiast „z dołu” dłużnicy – i tylko oni – będą płacić za wodę z „góry”. Dzięki temu nikt nie zapomni, że za dostarczoną wodę należy zapłacić, a osoby zadłużone przestaną traktować swoje mieszkania – najczęściej komunalne – jako rzecz należną i bez kosztową. – mówi prezes zarządu PGM w Przemyślu Tomasz Zaleszczyk.

Osobom, które w międzyczasie spłacą zadłużenie zostanie przywrócony dotychczasowy sposób regulowania opłat za korzystanie w wody użytkowej.
Rozważamy również możliwość wprowadzenia debetu na tzw. wszelki wypadek – gdyby ktoś zapomniał uzupełnić konto np. przed świętami czy dłuższym weekendem. – dodaje T.Zaleszczyk.

Rozwiązanie takie z powodzeniem funkcjonuje w innych miastach.
Uważam, że opracowane rozwiązanie pozwoli na efektywną restrukturyzację zadłużenia osób, które nie regulują na bieżąco swoich zobowiązań czynszowych, w tym za wodę. W szerszej perspektywie spowoduje, że uzyskane oszczędności przeznaczone zostaną na najpilniejsze do wykonania prace remontowe w budynkach mieszkalnych. – wyjaśnia prezes PGM w Przemyślu.

Do pierwszych wybranych lokalizacji wodomierze przedpłatowe trafią jeszcze w tym roku, a być może nawet i tym półroczu. Jeśli system będzie się sprawdzał rozszerzony zostanie na kolejne lokale.

Anna Fortuna