Czy w Przemyślu będą podwyżki podatku od nieruchomości ? W czwartek obradowała nad tym Rada Miejska

2 grudnia 2017

Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Przemyśla na rok 2018 pozostają bez zmian – wciąż tak samo wysokie. Radni nie zgodzili się na podwyżkę stawek z 1 zł na 4,70 zł /m2 dla budynków udzielających świadczeń zdrowotnych.

W porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu pojawił się punkt, który za każdym razem wywołuje dużo emocji. Tegoroczny projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Przemyśla zakładał pozostawienie tych stawek na poziomie obowiązującym w 2017 r . za wyjątkiem stawki przewidzianej dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ta miałaby wzrosnąć z dotychczasowej wynoszącej 1 zł/m2 na 4,70 zł/m2. Spowodowałoby to wzrost dochodu dla Miasta z podatku od nieruchomości w wysokości ok 314 tys. zł w skali roku.

Podatki są w Przemyślu na najwyższym z możliwych poziomów. Powodują, że miasto nie jest przyjazne dla inwestorów. Będziecie państwo mówić, że robicie to w dobrej wierze. Podatki powinny być możliwie niskie, przejrzyste i stabilne. Państwo co kilka lat zmieniacie tą swoją regułę i nie jesteście konsekwentni. To co się stało 3 lata temu nikt nie będzie pamiętał, będą pamiętać to co zrobiliście rok temu – to wasz celowy wybieg. Gdy wrócimy do władzy obniżymy je do możliwości naszego miasta. Klub PO nie poprze tej uchwały będącej następstwem tej sprzed 3 lat.– do radnych PiS zwrócił się radny Wojciech Błachowicz.

Podczas czwartkowej sesji RM obecny był Stanisław Kruczek, członek zarządu Samorządu Województwa Podkarpackiego, ważne aby nie ograbiać szpitala. Są miasta, gdzie te podatki dla placówek zdrowia są zerowe lub bardzo symboliczne. W różnych miastach też podatek wraca do szpitala w postaci zakupionych sprzętów.

Przeciwko podwyżce podatków od nieruchomości dla obiektów służby zdrowia była także radna Grażyna Stojak. Nie wiem czym są podyktowane podatki od lecznictwa, aby lecznictwo było jeszcze droższe niż jest, dla naszego starzejącego się społeczeństwa, którego nie jest stać już na to co jest. Podnosząc rękę głosujecie przeciwko swoim wyborcom, bo to oni pokryją ten koszt. Każda strefa jest wyborem, leczenie jest koniecznością.
Uchwalenie kiedyś stawki w wysokości 1 zł było błędem, można było to wypośrodkować wówczas dzisiaj nie musielibyśmy do tego wracać – powiedział radny PiS Dariusz Iwaneczko.

Zastępca prezydenta Grzegorz Hayder zaznaczył, że stawka 1 zł została zaproponowana radzie kilka lat temu jako wkład dla szpitala przy ul.Słowackiego, a skoro go już nie ma, to nie ma również też wkładu.

Niestety jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za budżet i pod tym względem też powinniśmy patrzeć. – przekonywała radna Regi Civitas Małgorzata Gazdowicz.
W imieniu radnych klubu PiS przeciwko temu projektowi opowiedziała się także przewodnicząca RM Lucyna Podhalicz.

Uchwała nie została przyjęta, przeciwko niej opowiedziało się 13 radnych, 4 ( z Regi Civitas) zagłosowało za, 4 wstrzymało się od głosu.

Anna Fortuna