Czy w byłym budynku Urzędu Miasta powstanie Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji?

31 stycznia 2018

„Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” ma szansę doczekać się realizacji. Warunkiem jego utworzenia będzie uzyskanie przez Miasto dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przemyscy radni wyrazili zgodę na przygotowanie i realizację projektu nad nazwą „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji” składanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Miasto dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem działalności Inkubatora będzie wsparcie przedsiębiorców od momentu powstania pomysłu na utworzenie przedsiębiorstwa, aż do momentu uzyskania stabilności rynkowej (zakłada się okres do 3 lat). Po zakończeniu tego okresu możliwe byłoby pozostanie w strukturach obiektu na warunkach komercyjnych. Pierwsze lata lokacji wiązałyby się z częściowo nieodpłatnymi usługami doradczymi, które po tym okresie byłyby już płatne. – uzasadnia projekt zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Oferta Inkubatora skierowana będzie przede wszystkim do przedsiębiorców z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, czyli miasta Przemyśl oraz gmin: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica.
Inkubator ma pełnić rolę stymulatora rozwoju lokalnego, a jego budowa jest istotna ze względu na wysoki poziom bezrobocia na naszym obszarze.

Inkubator będzie wspomagać w prowadzeniu działalności przedsiębiorców, którzy nie dysponują wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym prowadzenie firmy.

W ramach projektu planuje się remont i przebudowę budynku przy ul.Ratuszowej oraz jego dostosowanie do funkcji inkubatora. W budynku zaplanowano m.in. trzy lokale usługowe, pomieszczenia biurowe oraz salę konferencyjną.

Szacunkowa wartość projektu, to 4 693 735,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie 3 188 170,00 zł. Wkład własny 1 505 565,00 zł.
Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019.