Czy skoncentrowana dyspozytornia medyczna w Przemyślu zostanie zlikwidowana ?

4 stycznia 2017

Przemyska Rada Miejska wystosowała rezolucję w sprawie utrzymania i dalszego funkcjonowania skoncentrowanej dyspozytorni medycznej w Przemyślu. Wraz z nową ustawą na Podkarpaciu mają pozostać tylko dwa takie punkty.

Trwają prace nad projektem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która przewiduje na Podkarpaciu dwie dyspozytornie. Przemyska Rada Miejska w tej sprawie wystosowała do marszałka województwa rezolucję opowiadając się za ulokowaniem siedziby jednej z nich w naszym mieście.

Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna w Przemyślu powstała w obecnej lokalizacji w styczniu 2012 r. Wyposażona została w nowoczesne rozwiązania telełączności i odpowiednie zaplecze. W chwili obecnej swoim działaniem obejmuje 4 powiaty, tj. ok 409 tys. mieszkańców, z możliwością powiększenia o kolejne stanowiska dyspozytorów.

Argumenty na rzecz dyspozytorni medycznej w Przemyślu, to m.in.:

  • Przemyśl jest największym miastem w południowej części województwa podkarpackiego,
  • poniesione już koszty na budowę obecnej dyspozytorni,
  • lokalna specyfika – słaba rozbudowa infrastruktury łączności radiowej, telefonicznej i lokalizacji GPS,
  • rozsiana zabudowa,
  • warunki terenowe,
  • przygraniczna lokalizacja,
  • oczekiwania społeczne;

Zlikwidowanie dyspozytorni będzie kolejnym krokiem do degradacji naszego miasta i wzrostu w nim bezrobocia, zaś jej zatrzymanie byłoby widocznym znakiem realizowania polityki zrównoważonego rozwoju.