Czy Przemyśl to gazowa potęga? Sprawdzą to eksperci z PGNIG [film]

24 listopada 2015

W Przemyślu i w jego okolicach będą prowadzone badania mające sprawdzić jak duże posiadamy jeszcze złoża gazu ziemnego. Podkarpacie to jedna trzecia złóż węglowodorów, z których czerpie PGNiG. W związku z pracami mieszkańcy mogą spodziewać się niewielkich niedogodności.

Geofizyka Kraków na zlecenie PGNiG na początku stycznia rozpocznie badania mające wykazać jak duże złoża gazu ziemnego znajdują się jeszcze na terenie miasta Przemyśla i w okolicznych miejscowościach ( Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Orły, Medyka, Żurawica ). Prace potrwają około trzech miesięcy, a weźmie w nich udział grupa około 150 osób dysponująca 60 pojazdami.

Prace „Przemyśl 3D 2015” pod hasłem „Zacznijmy poszukiwania razem” będą polegały na wzbudzaniu niewielkich drgań metodą wibratorową. Badania pozwolą na zebranie danych o lokalizacji warstw w głębi ziemi oraz na opracowanie trójwymiarowych map warstw geologicznych. Na ich podstawie będzie można oszacować czy w głębi ziemi znajdują się struktury skalne nasycone węglowodorami mogące tworzyć złoża gazu lub ropy naftowej.

Mieszkańcy Przemyśla i okolic muszą się spodziewać iż w miejscach badań będzie się przemieszczać spora liczba osób wraz ze specjalistycznym sprzętem. Prace zostaną poprowadzone tak aby jak najmniej były odczuwalne przez przemyślan, nie będą jednak one ani szkodliwe dla nich samych ani też dla budynków. Drgania jakie będą mogły być odczuwalne będą podobne do tych jakie wywołuje przejazd samochodu ciężarowego.

O tym aby się nie obawiać przekonuje wójt gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek. Trzy lata temu na terenie jego gminy przeprowadzono ten rodzaj badań. Powstałe w ich wyniku szkody – czy to na polach rolników czy te na drogach gminnych – zostały dokładnie wycenione i pokryte przez firmę. Tak też będzie i w tym przypadku.

Podkarpacie to jedna trzecia złóż węglowodorów, z których czerpie PGNiG. Ośrodek Kopalń Przemyśl działa od roku 1964 i w skład jego wchodzą kopalnie: Tuligłowy, Hurko, Żurawica, Maćkowice, Przemyśl Zachód i Przemyśl Wschód. Pierwszy gaz oddany do systemu z odwiertu Jaksmanice miał miejsce w 1960 roku.

Korzyści płynące z kopalń, to miejsca pracy, a dla gmin, gdzie one się znajdują, to 60 % opłaty eksploatacyjnej, podatek od gruntów, budynków, budowli.

Anna Fortuna
film: TVPodkarpacka