Czy Przemyśl ominą pieniądze?

7 listopada 2018

Podczas kampanii wyborczej PiS dawał mieszkańcom Przemyśla do zrozumienia, że wybór jego kandydata przełoży się na łatwiejszy i większy dostęp do środków dla miasta. Prezydentem został Wojciech Bakun z Kukiz`15. Czy zatem jako włodarz związany z innym ugrupowaniem będzie również mógł liczyć na taką przychylność czy też może będą mu rzucane kłody pod nogi?

Kilka dni przed II turą wyborów, w Przemyślu odbyło się wyjazdowe posiedzenie zarządu województwa podkarpackiego. Podczas tego spotkania marszałek Władysław Ortyl mówił o 300 mln zł, które już trafia do do naszego regionu, a także mających niebawem ruszyć kolejnych inwestycjach o wartości 380 mln zł. Wśród tych drugich zadań wymienił m.in. Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji czy przebudowę drogi wojewódzkiej 885 z Przemyśla do granicy państwa, a także działania dotyczące reorganizacji szpitala wojewódzkiego.

– Jako PiS działamy zgodnie ze swoim programem, który jest nakreślony na poziomie kraju, województwa i także na poziomie miasta Przemyśla. Te programy mają cechę spójności i myślę, że jasną rzeczą jest że czasem rozumiemy się bez słów i nie musimy komunikować i często spotykać. Idziemy w jednym kierunku. Przemyślanie są mądrymi mieszkańcami i na pewno zdecydują rozsądnie i opowiedzą się za synergią, wyborem spójnym, rządzeniem w mieście, w powiecie, województwie i w kraju. – powiedział po zakończonym posiedzeniu w Przemyślu W.Ortyl.

Dzień po wyborach, radny zarządu województwa podkarpackiego Piotr Pilch pogratulował wyniku W.Bakunowi.

– Samorząd województwa podkarpackiego jak i rząd PiS gwarantowały, że ta współpraca byłaby doskonała, ale też podkreślałem wielokrotnie, że pieniądze w samorządzie województwa nie mają barw politycznych, ich wydawanie jest uzależnione od projektów składanych do urzędu wojewódzkiego. Które z projektów będą realizowane, a które nie, to pytanie do W.Bakuna. – powiedział P.Pilch.

Widać istotną zmianę retoryki władz województwa w porównaniu z tą z kampanii wyborczej, bo P.Pilch zachęca także nowego prezydenta do podtrzymania i dalszego realizowania projektów takich jak przebudowa Zielonego Rynku, inkubator przedsiębiorczości czy realizacja podziemnej trasy turystycznej. Ta zmiana narracji może się brać z chęci wejścia lokalnego PiS-u w koalicję z Kukiz’15. .

– Za realizację tych projektów będzie odpowiadało zupełnie nowe środowisko. Czy są przygotowani w tej chwili żeby dobrze, to zagospodarować, to jest pytanie o fachowców, o ludzi, którzy stoją za prezydentem elektem – dodał P.Pilch.

Radny wojewódzki podkreślił, że projekty wygrywa ten, kto pisze dobre wnioski i ma wkład własny.