Czy Przemyśl ma szansę na poszerzenie swoich granic?

13 maja 2019

Trwają analizy mające na celu opracowanie jak najlepszych propozycji powiększenia powierzchni miasta. W związku z tym 7 maja odbyło się drugie posiedzenie zespołu do spraw zmian granic Przemyśla.

W skład zespołu wchodzą radni i urzędnicy, którymi kieruje Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu obecny był również prezydent Wojciech Bakun.

Obecny etap prac to rozpatrywanie różnych wariantów przesunięcia granic miasta oraz gromadzenie danych, które mają określić ich kierunek. Prezydent W. Bakun zapewnił też, że każda decyzja i podjęcie formalnych działań będą szeroko konsultowane. Odbędą się również rozmowy z mieszkańcami sołectw, których celem jest przedstawienie korzyści i zagrożeń płynących z przyłączenia tych jednostek do struktury miejskiej.
Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w czerwcu.

zb

Zdjęcie: przemysl.pl