Czy przemyska strefa ekonomiczna będzie miała w końcu choć drugiego inwestora? Są na to szanse

2 lutego 2016

Kolejni potencjalni inwestorzy są zainteresowani działkami w przemyskiej strefie ekonomicznej. Na zwiększenie atrakcyjności tych terenów wpłynęłoby poszerzenie przebiegających tam torów.

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy średnimi działkami w przemyskiej strefie ekonomicznej o wielkości 6-8 ha było zainteresowanych 7 potencjalnych inwestorów. Spośród nich jedna to jest nasza firma lokalna, która chce rozszerzyć swoją działalność. Czy któraś z tych inwestycji dojdzie do skutku, póki co nie wiadomo.

Ogłaszamy przetargi, cena wywoławcza jest bardzo atrakcyjna, co podkreślają sami inwestorzy, jest to około 25 zł – mówi Portalowi Przemyskiemu zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak. Dla porównania w Rzeszowie jest to ok 200 zł, przy czym na tą cenę ma wpływ tamtejsza infrastruktura, szczególnie komunikacyjna.

Główny problem działek w przemyskiej strefie ekonomicznej, to ich trudne warunki geologiczne, np. duży spadek terenu, nieodpowiednia sieć melioracyjna. Dlatego też prowadzone są starania i poszerzenie strefie. Decyzję w tej sprawie podejmie zarządca Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Inwestorów do przemyskiej strefy mógłby przyciągnąć szeroki tor kolejowy. W pobliżu tamtejszych działek przebiegają tory kolejowe, teraz zlecono przygotowanie koncepcji doprowadzanie szerokiego. Jest już inwestor, który jest zainteresowany handlem tą drogą z Ukrainą. On też w 50 % sfinansował koncepcję oraz rozpoczął wstępne projektowanie swojego zakładu na tym terenie. Wstępna koncepcja oraz kosztorys opiewa na kwotę ponad 30 mln zł. Jest to inwestycja po strony kolei, w sprawie której prowadzone są rozmowy, a decyzję podejmie zarząd TLK.

Rozmowy z koleją prowadzi Janusz Hamryszczak – będę przekonywał zarząd, że ta inwestycja im się opłaci. Później będą pobierać opłatę tonażową od przejazdu tym torem. Żurawica, Przemyśl, Medyka mają niewykorzystaną infrastrukturę kolejową, a która kiedyś tak sprawnie działała.