Czy odnotowujemy wzrost zachorowań na grypę NH1N1? Jest komunikat władz wojewódzkich

7 lutego 2016

 Szpital Kliniczny nr 2 w Rzeszowie wydał komunikat w związku ze stwierdzonymi zachorowaniami na grypę NH1N1. Tegoroczne zachorowania na grypę w województwie podkarpackim utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

W dniu 29 stycznia, u 9 pacjentów leczonych w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie stwierdzono obecność wirusa NH1N1. Po wyleczeniu 7 osób opuściło placówkę, a 2 osoby nadal są hospitalizowane z objawami zapalenia płuc.

Dyrekcja szpitala we współpracy z personelem medycznym uruchomiła procedury zmierzające do wygaszenia ogniska choroby. Wszystkich chorych umieszczono w izolatkach i poddano procesowi leczenia. Wstrzymano przyjęcia nowych pacjentów na ten oddział oraz wprowadzono zakaz odwiedzin u pacjentów już tam przybywających. Przeprowadzono również dezynfekcję oddziałów kardiologicznych oraz zastosowano wzmożone środki higieny osobistej przez personel medyczny tych oddziałów.

Od osób wobec, których mogłaby zachodzić jakakolwiek obawa o nosicielstwo wirusa NH1N1 pobrano materiał do dalszych badań.

Jak podaje Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie sytuacja epidemiologiczna zachorowań na grypę w naszym województwie utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Na dzień 4 lutego potwierdzono laboratoryjnie 52 przypadki zachorowań osób hospitalizowanych oraz 11 leczonych ambulatoryjnie. Odnotowano również dwa zgony, jeden z powodu chorób somatycznych i rozpoznanej grypy, drugi z powodu powikłań po grypie.

Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grupy typu A i B. Na świecie, szacuje się, że corocznie zachorowania na grypę są przyczyną około od 3 do 5 mln przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a od 250 do 500 tys. zgonów.

Anna Fortuna