Czy już za dwa lata przemyślanie pojadą na Ukrainę przez przejście w Malhowicach?

28 lutego 2017

Rok 2019 jest realnym rokiem uruchomienia przejścia drogowego Malhowice-Niżankowice. Aby mieć pewność, że inwestycja zostanie przeprowadzona sprawnie, realizacją infrastruktury przejścia zajmie się strona Polska.

Przejście drogowe Malhowice-Niżankowice, to inwestycja planowana od kilku lat, ale zbliżająca się do realizacji. Jej największym dylematem jest czy strona Polska powinna wybudować po naszej stronie przejście dla służb obu krajów czy też każdy z nich powinien zadbać o swoją część.

Praktyka pokazała, że chyba jednak lepiej wybudować po naszej stronie, bo jesteśmy pewni, że to zostanie oddane do użytku – mówi komendant BiOSG płk SG Robert Rogoz.
Gdy powstawało przejście graniczne Budomierz – Hruszów, po wybudowaniu części po stronie polskiej długo trzeba było czekać aż strona ukraińska zrealizuje swoją część zadania.

Noty dyplomatyczne pomiędzy rządami obydwu państw zostały wymienione w roku 2013, zatem realizacja jest inwestycji jest przesądzona na szczeblu centralnym po obu stronach. To rozwiązanie iż całość infrastruktury przejścia drogowego zostaje po stronie polskiej jest rozwiązaniem dobrym. Oczywiście rozmowy ze stroną ukraińską dotyczące budowy drogi od przejścia są prowadzone i także nie możemy zapomnieć, że odcinek drogi od drogi wojewódzkiej do planowanego przejścia w Malhowicach po stronie polskiej również musi powstać. Przy czym rzeczywiście strona ukraińska ma do wykonania dużo większy odcinek niż Polska – mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
W budżecie wojewody są zabezpieczone środki finansowe na ogłoszenie przetargu na projekt inwestycyjny przejścia drogowego Malhowice – Niżankowice. Samo ogłoszenie przetargu nastąpić może lada dzień.

Zgodnie z harmonogramem, który przyjęłam, w roku przyszłym jeśli pozwolą na to środki finansowe przystąpimy już do budowy infrastruktury przejścia drogowego. Cały rok 2018 należy poświęcić na realizację inwestycji, to nie jest duża infrastruktura i być może uda się ją zamknąć w rok – dodaje wojewoda.

Rok 2019 jest realnym rokiem do zakończenia inwestycji.

Anna Fortuna