Czy jest szansa na tańsze parkowanie w centrum Przemyśla?

14 kwietnia 2015

Przemyska Kongregacja Kupiecka postuluje o zmniejszenie opłat za parkowanie w centrum miasta. Ich zdaniem jest to jedna z przyczyn słabej kondycji handlu na starym mieście.

Przemyska Kongregacja Kupiecka od dwóch miesięcy prowadzi rozmowy z radnymi dotyczące wysokich opłat za parkowanie w centrum miasta. Ich zdaniem jest to jedna z przyczyn słabej kondycji handlu w tej częsci Przemyśla. Chcąc skorzystać ze sklepów w centrum lub targowiska parkując musimy zapłacić 2 zł za godzinę, nie ma możliwości wybrania jak dawniej opcji pół godzinnej. Dlatego też wiele osób udając się na zakupy chętniej korzysta z dużych sklepów z bezpłatnym parkingiem.

park_02

Przemyscy Kupcy proponują aby opłatę za pierwszą godzinę parkowania obniżyć do złotówki lub też zmienić zasady korzystania z parkingu na Rybim Placu. Kierowcy korzystający z niego byliby zwalniani z opłat przy okazaniu paragonu zakupowego ze sklepu czy też restauracji zlokalizowanych w obrębie starówki, np. rachunek z kawiarni na 20 zł zwalniałby z opłaty za dwie godziny postoju.

park_03

Wedle informacji przekazanej nam przez Kongregację Kupiecką, podczas rozmów przeprowadzonych z przemyskimi radnymi Kongregacja otrzymała poparcie ze strony radnych PO, części radnych SLD Ryszarda Kuleja i Tomasza Kulawika, Władysława Bukowskiego i Janusza Hamryszczaka z PiS, a także Małgorzaty Gazdowicz i Daniela Dryniaka z Porozumienia dla Przemyśla.

W najbliższym czasie Kongregacja zgłosi obywatelski projekt uchwały w tej sprawie.