Czy chemia trafia do kratek ściekowych? Dziwne praktyki PGK…

3 lipca 2019

Na naszą skrzynkę kontaktową otrzymaliśmy relację Czytelnika, który przesłał nam opis i zdjęcia dziwnych praktyk pracowników PGK sp. z.o. o , które miały miejsce pod jego nieruchomością. Jak się okazuje, wątpliwości wzbudził fakt , że pracownicy PGK, którzy odbierają odpady z posesji, myją brudne kubły na ulicy. Widoczna na zdjęciach piana wskazuje, że do mycia używane są środki chemiczne, które po umyciu kubła spływają do kratki ściekowej. Ponieważ nie jest znany rodzaj zastosowanego środka, może być tak, że do instalacji kanalizacyjnej odprowadzane są szkodliwe dla środowiska substancje-pisze nasz Czytelnik.

Przepisy sanitarne regulują kwestię czystości pojemników na śmieci. Powinny one być  teoretycznie co pół roku odkażane środkiem specjalistycznym. Jak jednak lokalne prawo reguluje tę sprawę w Przemyślu nie do końca jest jasne. Nie jest też jasne, gdzie powinny być odprowadzane ścieki po takim umyciu kubłów.

Dokumentem, który reguluje zasady utrzymania czystości w mieście jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl z dnia 24 maja 2018 przyjęty przez radę miejską. Niestety nie znajdują się w nim szczegółowe zapisy regulujące sprawę mycia zabrudzonych kontenerów. Istnieje jednak zapis, który dopuszcza mycie samochodów na ulicach, ale pod warunkiem, że do mycia będzie używana tylko woda  bez środków myjących. Jeśli taki tok myślenia odnieść do mycia kubłów, staje się jasne, że pojemniki nie powinny być myte przy użyciu środków chemicznych.  

Jak zauważa nasz Czytelnik, wyjaśnieniem tej sprawy powinni się zająć radni, którzy ostatnio przykładają coraz większą uwagę do zagadnień czystości w mieście.