Cztery tysiące zdjęć przemyskiego cmentarza

17 października 2016

W dniu 11 października w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu odbyła się konferencja podsumowująca obóz dzienny dla wolontariuszy pt. „Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy”.

„Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy” to temat obozu dziennego dla wolontariuszy zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w ramach programu „Wolontariat dla dziedzictwa 2016” Narodowego Instytuty Dziedzictwa. Głównym zadaniem wolontariuszy było sporządzenie fotograficzno-historycznej inwentaryzacji zabytkowej części przemyskiego Cmentarza Głównego. Projekt przyczynił się do upowszechnienia w społeczności potrzeby dbałości o zabytki dziedzictwa narodowego, którego szczególnym elementem są właśnie zabytkowe nekropolie.

Projekt okazał się ogromnym sukcesem, zarówno dla Towarzystwa, Archiwum Państwowego jak i władz miasta Przemyśla oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powstała dokumentacja fotograficzno-historyczna sześciu kwater, którą można wykorzystać do publikacji, a także do tego żeby prawidłowo w przyszłości prowadzić działania konserwatorskie zabytków cmentarnych.Istniejąca dokumentacja jest dosyć stara , niektóre zdjęcia są z lat 80-90, dlatego mamy problem ze stwierdzeniem jak grobowiec wyglądał przed zniszczeniem żeby jego konserwacja była doprowadzona do stanu pierwotnego. Mamy również problemy z pozyskaniem informacji historycznych na temat osób, które są tam pochowane. Projekt ma wielką wartość dla mieszkańców miasta, każdy może się zgłosić do naszego Towarzystwa aby móc skorzystać z informacji jakie udało nam się zebrać. Jest to m.in. prawie 4 tysiące zdjęć – mówi koordynator projektu Bogusława Pieczyńska, prezes Zarządu TPPiR.

30 wolontariuszy z Przemyśla, Gminy Bircza i Gminy Fredropol uczestnicząc w obozie zdobyło niezbędną wiedzę na warsztatach z zakresu : fotografii, konserwacji zabytków i archiwistyki, nauczyli się prawidłowo wypełniać karty grobów, poszukiwać informacje archiwalne oraz prawidłowo wykonać zdjęcia grobowców. Ponadto młodzi ludzie przygotowali wystawę „Zabytki przemyskiej nekropolii „, która została zorganizowana przed Urzędem Miejskim. Przyczyniła się ona do tego, że wiele osób zainteresowało się zabytkami naszego cmentarza, poszukiwaniem swoich przodków i informacji na ich temat.

Projekt był doskonałym pomysłem by pokazać takie wartości, których na co dzień się nie dostrzega. Dla mnie jako dyrektora Archiwum Państwowego wydaje mi się, że w tym wszystkim był tutaj taki ważny akcent tej edukacji historycznej, świadomościowej. Osoby, które zetknęły się z efektami tego projektu miały możliwość spostrzec tą potrzebę ochrony zabytków cmentarnych, a także przypomniały sobie o dokumentach, które czasami w domu przechowują. Jeśli mamy w swoim posiadaniu jakieś dokumenty, które mogą stanowić uzupełnienie do historii regionu, to warto pomyśleć o tym żeby znaleźć kogoś kto je przechowa, jeśli nie ma następców w rodzinie, którzy są chętni do tego, to są instytucje takie jak archiwum, do których należy to oddać, bo tutaj wszystko przechowywane jest wieczyście i niczego nie wyrzucamy – mówiła dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak.

Podczas konferencji podsumowującej projekt ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody. Miejsce I zajął Dawid Czubak, II Dominika Wilczak, III Aleksandra Żyła.

Partnerami Projektu byli : prezydent Miasta Przemyśla, Archiwum Państwowe w Przemyślu i Wojewódzki Konserwator Zabytków.

no images were found