„Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość” – wernisaż wystawy w przemyskim Muzeum

14 marca 2017

W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbędzie się wernisaż połączonych wystaw „Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość – rzecz o najsłynniejszym Wilniuku i jego przodkach na 100-lecie niepodległej Polski i Litwy i jubileusze Marszałka z nadzieją, że jego osoba zbliży obywateli Orła i Pogoni” oraz „Patriotyzm Zamknięty w Przedmiocie”.

Wernisaż odbędzie się dnia 17 marca o godzinie 17.00 w gmachu głównym Muzeum przy placu płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prelekcja wraz z prezentacją multimedialną oraz promocja książek Piotra Wdowiaka – autora wystawy „Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość”. Tematem wystawy jest rodzina Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jej koligacje ze znanymi rodami Wielkiego Księstwa Litewskiego.

„Patriotyzm Zamknięty w Przedmiocie” to ekspozycja ze zbiorów własnych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.