Czaszki na poczcie

27 grudnia 2019

W oddziale celnym na poczcie w Przemyślu uwagę celników zwróciła paczka nadana z Rosji opisana jako zawierająca 3 czaszki niedźwiedzia.

Ponieważ produkty z niedźwiedzia brunatnego podlegają ochronie na mocy Konwencji Waszyngtońskiej, funkcjonariusze zatrzymali przesyłkę. Nie spełniała ona bowiem koniecznego warunku, jakim było posiadanie odpowiedniego zezwolenia na na przywóz części zwierząt objętych Konwencją. Paczka z Rosji trafić miała do mieszkańca województwa małopolskiego. Wartość trzech czaszek wynosiła 120 euro.

Polskie prawo nakazuje by przewóz okazów flory i fauny zagrożonej wyginięciem odbywał się na podstawie specjalnego zezwolenia (CITES) . Złamanie tego obowiązku naraża na poważne kary-m.in. pozbawienie wolności, grzywna czy przepadek mienia.

Od początku 2019 roku celnicy z Oddziału Celnego w Przemyślu skontrolowali ponad 24 tysiące paczek. Funkcjonariusze nie tylko dbają o ściągalność należnych ceł, ale sprawdzają paczki pod kątem zagrożeń środowiska, praw własności intelektualnej czy właściwości epidemiologicznej przesyłek.

 

zdj.KAS