Chcą przenieść fabrykę amunicji z I Wojny Światowej do fortu „Borek” [galeria zdjęć]

4 sierpnia 2015

Stowarzyszenie „Kaponiera – Przemyski Obszar Warowny” jest pomysłodawcą i organizatorem akcji ratowania dwóch zabytkowych budynków, będących zapleczem Twierdzy Przemyśl, w tym Wojennego Laboratorium Artyleryjskiego Twierdzy Przemyśl.

Do naszych czasów z Wojennego Laboratorium Artyleryjskiego, które powstało w latach 1887-1888 zachowały się dwa budynki. Jeden z nich, wybudowany metodą muru pruskiego to skład pustych pocisków. Drugi zachowany budynek, to kancelaria laboratorium. W Wojennym Laboratorium Artyleryjskim zajmowano się produkcją materiałów wybuchowych. Pociski transportowano do Przemyśla z fabryki jako puste skorupy. W laboratorium napełniano je.

Cel akcji ratunkowej prowadzonej przez Stowarzyszenie jest ocalenie zabytków przed zniszczeniem poprzez ich rozbiórkę i odtworzenie w najlepszym do tego miejscu. Na terenie gminy Medyka położony jest pierwszowojenny Fort Borek. Działka, na której jest zlokalizowany doskonale nadaje się na realizację tych zamierzeń. Właściciel terenu, na którym stoją zabytkowe budynki wyraził zgodę na to przedsięwzięcie.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli już w rozmowach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na temat wszystkich zagadnień mających na celu translokację zabytków Wojennego Laboratorium Artyleryjskiego na działkę Fortu Borek. Rozmowy zakończyły się pozytywną opinią iż jest to bezsprzecznie najlepszy pomysł w celu ocalenia historycznych budynków przed zniszczeniem. Zadeklarowano wszelką pomoc ze strony Urzędu Ochrony Zabytków i zalecono konkretne działania.

Stowarzyszenie zwróciło się również do wójta gminy Medyka z prośbą o przygotowanie „mapy do celów projektowych miejsca przeznaczonego na docelową lokalizację dwóch budynków Wojennego Laboratorium Artyleryjskiego” oraz o zgodę na ich translokację. Taką zgodę uzyskano jak i też zapewnienie o pomocy ze strony użytkownika Fortu Borek, czyli Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky`ego.

Konsultantem historycznym wszystkich działań jest Tomasz Idzikowski, autorytet w sprawach Twierdzy Przemyśl, a konsultantem architektonicznym naszych działań jest pan Jacek Jarosz.

Zwróciliśmy się do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl o aktywne włączenie się do naszej akcji. W piśmie skierowanym do nich zaproponowaliśmy włączenie planu odbudowy dwóch budynków Wojennego Laboratorium Artyleryjskiego na działce Fortu Borek do ich bieżących działań oraz o pozyskanie przez związek pieniędzy na ten cel. Oczywistością jest, że nasze wspólne, bezinteresowne działania na rzecz prawdziwej ochrony dziedzictwa historii Przemyśla i regionu będą bezsprzecznie powodem do wielkiej chluby – mówi Krystian Rachwał ze Stowarzyszenia „Kaponiera” – Przemyski Obszar Warowny.

[Not a valid template]