Bieszczadzki Oddział SG objął opiekę nad grobowcem gen.Kazimierza Grabowskiego

16 czerwca 2016

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu przekazało pod opiekę Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odrestaurowany grobowiec gen. Kazimierza Grabowskiego.

Grobowiec gen. Grabowskiego znajduje się na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Dzięki staraniom TPPiR i przy wsparciu Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej nagrobek został odrestaurowany. Komendant BiOSG w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników zobowiązał się dbać o nagrobek i propagować zasługi gen. Grabowskiego.

Uroczyste przekazanie odbyło się w sobotę 11 czerwca podczas uroczystości związanych z obchodami 126 – lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. W imieniu komendanta BiOSG akt podpisał główny księgowy płk SG Witold Dorosz a w imieniu TPPiR prezes Bogusława Pieczyńska.

Kazimierz Grabowski urodził się 22 lutego 1866 w Łomży. Od 18 marca 1886 służył w armii Imperium Rosyjskiego. Uczestnik I wojny światowej. We wrześniu 1914 roku dostał się do niewoli niemieckiej, w której przebywał do października 1918.

13 grudnia 1918 został przyjęty do Wojska Polskiego. Początkowo na stanowisku zastępcy komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Łowiczu. Następnie komendant Powiatowych Komend Uzupełnień w Miechowie i Mińsku Mazowieckim. Od 8 lipca 1920 szef Oddziału V Sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej szef sztabu 10 Dywizji Piechoty. Następnie na stanowisku szefa Wydziału Poboru Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu. Z dniem 31 października 1923 został przeniesiony w stan spoczynku, w stopniu tytularnego generała brygady. Zmarł 1 marca 1931 w Przemyślu.

27 września 1923, na łamach „Polski Zbrojnej”, Minister Spraw Wojskowych, generał broni Stanisław Szeptycki „za gorliwą i owocną pracę, wyraził tytularnemu generałowi brygady Grabowskiemu Kazimierzowi w imieniu Służby pochwałę i podziękowanie, życząc mu równie pięknych rezultatów pracy na nowej drodze życia”. W udzielonej pochwale minister zaznaczył, że Kazimierz Grabowski „w czasie swej 3-letniej służby na stanowisku Szefa Poborowego DOK Nr X, położył wielkie zasługi, tak w sprawach organizacji, jak i administracji wojskowej”.

Anna Fortuna