Białorusin podawał się za obywatela Rumuni

20 września 2016

Obywatel Białorusi próbował przekroczyć granicę przy użyciu paszportu rumuńskiego.

Na przejściu granicznym w Korczowej do odprawy granicznej na wyjazd z Polski, zgłosił się 45-letni mężczyzna przedstawiając do kontroli paszport rumuński. Dokument poddano szczegółowym sprawdzeniom, które wykazały, że m.in. strona personalizacyjna w paszporcie została przerobiona, dokument pozbawiono mikrodruku, a zabezpieczenie w promieniach UV było niezgodne z rumuńskim wzorcem. Dodatkowo, korzystając z obecności funkcjonariusza FronteX-u, szybko potwierdzono, że paszport o takim numerze został wydany dla innej osoby.

Funkcjonariusze skontrolowali także posiadany przez podróżnego bagaż. Znaleźli tam kserokopię strony paszportu białoruskiego, a mężczyzna przyznał, że to jego prawdziwe dane osobowe. Poza ujawnioną kserokopią, mężczyzna nie posiadał żadnych dokumentów potwierdzających jego białoruskie pochodzenie.

Z uwagi na popełnione przestępstwo posługiwania się fałszywym dokumentem i usiłowanie przekroczenia w ten sposób granicy państwa, obywatel Białorusi dobrowolnie poddał się karze jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat oraz przepadek fałszywego dokumentu. Także, w celu potwierdzenia jego danych osobowych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mężczyzna został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.