Będzie rondo na Placu Konstytucji? Przemyscy radni poparli jego budowę

1 grudnia 2017

Ponad 900 mieszkańców Przemyśla poparło inicjatywę dotyczącą budowy ronda na skrzyżowaniu Placu Konstytucji 3 Maja. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali także radni.

Klub Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej w Przemyślu wystąpił z inicjatywą obywatelską budowy ronda na skrzyżowaniu Placu Konstytucji 3 Maja. Pod propozycją tą podpisało się 911 mieszkańców.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej, przemyscy radni 12 głosami za i przy 8 wstrzymujących się podjęli uchwałę zobowiązującą prezydenta miasta Przemyśla do zainicjowania procesu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ronda na skrzyżowaniu na Placu Konstytucji 3 Maja w Przemyślu”.
Biorąc pod uwagę infrastrukturę drogową miasta i dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne, pomimo wybudowania obwodnic przejazd przez centrum jest bardzo utrudniony i czasochłonny. Obecna sygnalizacja świetlna nie jest synchronizowana do tzw. zielonej fali i nie zapewnia płynności ruchu zarówno pojazdom jak i pieszym. Od wielu lat wszelkie próby regulacji nie rozwiązały problemu. Brak dalszych działań miasta w celu wybudowania zaprojektowanego mostu na wysokości ul.Rzecznej wymusza podjęcie inicjatywy obywatelskiej mającej na celu udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu Plac Konstytucji 3 Maja. Przebudowa skrzyżowania na rondo pozwoli na uzyskanie większej płynności ruchu i umożliwi praktycznie zablokowany dziś wjazd z ulicy Krasińskiego.– argumentuje uchwałę klub PO.

Problem drożności tego skrzyżowania poruszany był już wielokrotnie zarówno przez samych radnych jak i przewodniczącego Zarządu Osiedla Krasińskiego Marcina Radochońskiego, ale także przez samych mieszkańców, którzy zwrócili się z nim do radnej Ewy Sawickiej.

Powinniśmy się temu przyglądnąć w sposób rozsądny. Należy pamiętać, że na każdą inwestycję potrzebne są środki finansowe. Należałoby przeprowadzić przede wszystkim najpierw analizę ruchu w całym mieście – powiedział podczas sesji radny SLD Tomasz Kulawik.

Przyjęty projekt zobowiązuje prezydenta do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, tj. m.in. przeprowadzenia analizy koncepcji, stworzenia projektu.
Szacowany koszt inwestycji to 4,5 mln zł.

Anna Fortuna