Bardzo rzadkie okazy papug nie opuściły Polski

16 lutego 2018

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej z przejścia granicznego w Korczowej udaremnili wywóz poza granicę Unii Europejskiej chronionych żywych papug z gatunków kakadu ognistoczuba i amazonka pąsowa. Ptaki ukryto pod siedzeniem oraz w bagażniku pojazdu.

W nocy 11/12 lutego,  podczas kontroli wyjeżdzającej z Polski na Ukrainę osobowej skody, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej  z Oddziału Celnego w Korczowej i Straży Granicznej w Korczowej wykryli cztery żywe papugi. Papugi przewożone były w drewnianych, małych klatkach, znajdujących się w torbach podróżnych, które ukryto pod siedzeniem oraz w bagażniku.

Wstępna identyfikacja ptaków przeprowadzona przez koordynatora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie  ds. CITES potwierdziła przypuszczenia funkcjonariuszy, że papugi należą do gatunków chronionych: dwie z nich należały do gatunków Kakadu ognistoczuba , dwie kolejne do gatunku amazonka pąsowa. Szczególnie cenione przez hodowców są kakadu ognistoczube- rynkowa wartość tylko tych dwóch papug szacowana jest na kwotę 30 tys. złotych.

56-letni obywatel Ukrainy nie posiadał potrzebnych dokumentów na przewóz przez granicę takich okazów. Mężczyzna wyjaśnił, że świadczył jedynie usługę transportową- został poproszony o przewóz ptaków przez granicę przez znajomego.
56- latek poniesie odpowiedzialność w związku z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody.
Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Korczowej zawieźli papugi do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, gdzie zostanie przeprowadzona ostateczna identyfikacja papug.