Udaremniono przemyt płyt

Funkcjonariusze celni na przejściu granicznym w Medyce udaremnili próbę przemytu płyt CD z muzyką, okładek do płyt oraz papierosów. Zdarzenie, to miało miejsce rankiem, dwunastego marca.

Podczas kontroli wjeżdżającego na teren Polski samochodu marki VW Pasat, celnicy znaleźli w bagażniku 1634 płyty CD oraz 3140 okładek do płyt. Ich wartość oszacowana na ponad czterdzieści tysięcy złotych. Dodatkowo wykryto czterdzieści paczek papierosów marki LM bez polskiej akcyzy.

Do nielegalnego przewozu towaru przyznał się zarówno kierowca jak i pasażer, względem których wszczęto postępowanie karne skarbowe.


Odprawa w przemyskiej komendzie Straży Granicznej

Dwunastego marca, w przemyskiej komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej miała miejsce druga część odprawy rocznej. Podczas spotkania omówiono zadania służbowe zrealizowane w 2013 roku oraz plany na rok bieżący.

W odprawie przewodniczył płk SG Waldemar Skarbek-Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Wzięli w niej udział Komendanci z granicznych placówek SG, naczelnicy Wydziałów i kierownicy, kapelani oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Na początku spotkania podziękowano odchodzącym ze służby komendantom dwóch placówek, płk SG Krzysztofowi Dyl i Andrzejowi Siwcowi. Obaj otrzymali replikę szabli oficerskiej oraz tabliczki pamiątkowe.

Pierwsza część odprawy dotyczyła tematyki nowej ustawy o cudzoziemcach, która wejdzie w życie w maju. Zakłada ona ujednolicenie procedur ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę, wprowadza uprawnienia Straży Granicznej do prowadzenia postępowań dotyczących handlu ludźmi.

Kolejno omówiono zagadnienia dotyczące działalności: logistycznych, kadrowych,kontrolnych, operacyjno-śledczych i granicznych.

Dokładniej skupiono się na ochronie granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego.

W nawiązaniu do obecnej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej Zastępca Komendanta oddziału płk SG Robert Goroz podkreślił, że w chwili obecnej sytuacja jest stabilna, odprawy odbywają się na bieżąco,a liczba uchodźców jest minimalna.


Jeden dzień z życia kobiety

Dwunastego marca w Klubie "Niedźwiadek" wystąpiła młodzież z Klubu V Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Zaprezentowała ona program estradowy pt.: "Jeden dzień z życia kobiety".

Do występu ze specjalnie na ten dzień przygotowanym programem młodzież przygotowały instruktorki : Elżbieta Bernatek oraz Anna Jakubiak.

Klub mieści się w kompleksie Jednostki Wojskowej w Przemyślu. Swoją działalność prowadzą w nim : biblioteka oświatowa, amatorskie zespoły artystyczne, koła zainteresowań, Wojskowy Oddział PTTK. Młodzież należąca do Klubu rozwija w nim swoje zdolności, realizuje zainteresowania, pogłębia wiedzę, a wszystko to przy pomocy wykwalifikowanych instruktorów.


Groźny wypadek w Olszanach. Zmiażdżona ciężarówka

W dniu wczorajszym, jedenastego marca, w Olszanach pod Przemyślem miał miejsce groźny wypadek. Samochód ciężarowy zjechał z drogi i wpadł do rowu.

Kierujący nim dwudziesto pięciolatek z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Około godziny jedenastej trzydzieści kierowca prowadzący ciężarówkę z kamieniami stracił panowanie na kierownicą, przejechał przez barierkę ochronną i wpadł do rowu.

Na miejscu wypadku policja zabezpieczyła ślady mogące pomóc w ustaleniu okoliczności tego zdarzenia. Przez kilkadziesiąt minut ruch odbywający się w tym miejscu był ograniczony.


Bez prawa jazdy, więc uciekał na piechotę

W poniedziałkowy poranek w Wyszatycach policjanci interweniowali w stosunku do kierowcy, który na ich widok porzucił samochód i uciekł. Jak się później okazało mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania autem.

Podczas patrolu pod przemyskiej miejscowości funkcjonariusze dostrzegli, że kierujący osobowym Renault na widok radiowozu skręcił w boczną uliczkę, po czym wysiadł z samochodu i pobiegł w nieznanym kierunku. Porzucony pojazd zabezpieczono.

Trzy godziny później zgłosił się do komisariatu i przyznał do ucieczki dwudziesto siedmiolatek. Po przebadaniu okazało się, że jest on trzeźwy. Kilka lat wcześniej utracił prawo jazdy i teraz prowadził bez zezwolenia.

Mężczyzna odpowie za porzucenie auta bez zabezpieczenia go oraz za kierowanie bez uprawnień.


Nowi podoficerowie w przemyskiej straży

Dziś w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu miało miało miejsce uroczyste przekazanie aktów mianowania funkcjonariuszy na stopień kaprala. Tytuł ten uzyskało dwudziestu sześciu funkcjonariuszy, w tym cztery kobiety.

Nominacji dokonał Zastępca Komendanta Głównego gen. bryg. SG Marek Borkowski wraz z Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału płk SG Waldemar Skarbek. Świeżo upieczeni kaprale zdobywali swoją wiedzę przez osiem miesięcy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Od dnia dzisiejszego zaczynają oni pełnić służbę w placówce SG w Medyce, Korczowej, Lubaczowie oraz w placówkach na tzw. "zielonej granicy ".


Ukradli Opla turyście z Ukrainy. Na części

Młodzi mężczyźni spod Przemyśla podejrzewani o kradzież samochodu. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór.

Obywatel Ukrainy zgłosił w przemyskiej komendzie kradzież auta, które miesiąc wcześniej pozostawił na parkingu pod jednym ze sklepów. Śledztwo prowadzone przez policję w tym kierunku doprowadziło do dwudziesto pięciolatka, u którego w domu znaleziono części pochodzące z opla. Podczas dokładniejszego przeszukania mieszkania natrafiono również na zabronione środki odurzające.

Podejrzewany wraz z dwudziesto dwuletnim kolegą ukradli samochód i rozłożyli go na części,z których niektóre sprzedali do skupu złomu, a reszta miała trafić do innych odbiorców. W tym celu usunięto numery identyfikacyjne z silnika.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw i oczekują na wyrok sądu.


Odbyła się LXI Sesja Rady Miejskiej Przemyśla

Zakończyła się  LXI ( sześćdziesiąta pierwsza ) Sesja Rady Miejskiej. Otwarcia jej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu radny Jan Bartmiński.

Obwodnica

Jednym z pierwszych zagadnień obrad była odczytanie radnym informacji na temat realizacji budowy obwodnicy Przemyśla, łączącej ul. Lwowską z ul. Słowackiego. Zakończenie budowy planowane jest do końca następnego roku. Całkowity koszt projektu, to 89 mln zł sama budowa oraz 20 mln odszkodowania i wykupy ziemi. Wkład własny to 16,2 mln, pozostała kwota jest finansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Aktualnie wykonywane są roboty fundamentowe, budowa wiaduktu nad linią kolejową, przebudowa sieci gazowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz karczowanie i wycinka drzew. Następnie planowane jest wykonanie konstrukcji nośnej wiaduktu i wzmocnienie podłoża. Powstająca trasa, to odcinek 3980 metrów drogi cztero pasmowej, dwujezdniowej. Budowa tej obwodnicy jest, zdaniem magistratu, jedną z najistotniejszych inwestycji na Podkarpaciu. Powstanie trasy ma przyczynić się do poprawy wizerunku naszego miasta, bezpieczeństwa na drodze, a przede wszystkim ma zwiększyć efektywność działania systemu transportowego – dzięki polepszeniu połączenia z centrami handlowymi znajdującymi się przy ulicy Lwowskiej, ułatwieniu dojazdu do granicy z Ukrainą w Medyce oraz planowanego w Malhowicach, a co za tym idzie usprawnieniu współpracy gospodarczej z naszym wschodnim sąsiadem.

Pomnik Zesłańcom Sybiru

Kolejnym punktem obrad było jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego "Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia". Przedstawicielka Związku Sybiraków (będącego wnioskodawcą budowy pomnika) powołując się na słowa Jana Pawła II "(...) naród by zachować życie musi zachować pamięć." oraz fragment z książki G.H.Grudzińskiego "(...) jesteśmy zobowiązani by pielęgnować pamięć (...)" podkreśliła, że naszym obowiązkiem jest upamiętnianie zdarzeń z naszej historii, które na trwałe zapisały się w jej kartach, by nie nie zostały one zapomniane przez dalsze pokolenia. Projekt pomnika zostanie sfinansowany z bieżącego budżetu, zaś sama jego budowa z funduszy przeznaczonych na rok 2015.

Będą inwestycje?

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2014 rok została przegłosowana liczbą jedenastu głosów, pięciu radnych było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosowania. Postanowienie,to spotkało się z zastrzeżeniami ze strony radnego Eugeniusza Strzałkowskiego z PiSu oraz radnych Rafała Oleszka z SLD i Dariusza Iwaneczko z PiSu, którzy powątpiewają czy planowa budowa aquaparku w Przemyślu, nie jest tylko kolejną przedwyborczą obietnicą, ze względu na fakt, że projekt ten pochłonąłby dodatkowe środki finansowe, których miasto nie posiada. Mało prawdopodobne jest również, by kąpielisko udało się wybudować w perspektywie czterech czy pięciu lat. Prezydent Choma odpowiadając na argumenty radnych, przyznał że faktycznie przeliczono się w założeniach finansowych projektu, jednak zapowiedział że plany, choć zapewne dużo bardziej skromne niż pierwotnie,  są nadal aktualne.  Pieniądze na ten cel mają być pozyskane z zewnątrz, przy jak najmniejszych nakładach wewnętrznych.

Strategia sukcesu Przemyśla

Głosem szesnastu za przy jednej osobie wstrzymującej się, podjęto wniosek w sprawie dokumentu przedstawionego przez Tomasza Bartnickiego "Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024". Według uchwały strategia wyróżnia  trzy strefy rozwojowe: społeczny, ekologiczno-przestrzenny, gospodarczy. Dokument poparty jest: diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej,  raportem i wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców i turystów, raportem z konsultacji społecznych. Podsumowaniem tego projektu, było stwierdzenie, że Przemyśl, to miasto bogatej historii i dziedzictwa kulturowego, jest ono bramą na wschód (sic!).

Z akiety przeprowadzonej wśród mieszkańców na potrzeby tego dokumentu,wynika,że 1/3 osób wypowiadająych się opowiada się, że ich dzieci nie wiążą swojej przyszłości z Przemyślem.Nisko oceniana jest baza szkolna, której zabrakło w projekcie strategii.

Na zakończenie obrad prezydent Robert Choma podziękował wszystkim za liczną obecność na pogrzebie ojca oraz za złożone kondolencje.


Występ Orkiestry Narodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie

Pierwszego marca na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wystąpiła Orkiestra Narodowego Ukraińskiego Dramatycznego Teatru we Lwowie im. M. Zańkowieckiej. Koncert odbył się w ramach cyklu Spotkania ze sztuką "Na styku kultur".

Uroczystego przywitania przybyłych na ten ostatkowy wieczór dokonała dyrektor PCKiN ZAMEK Renata Nowakowska.

Karnawałowy występ Orkiestry spotkał się z dużym aplauzem publiczności. Warto nadmienić iż zespół ten uznawany jest na Ukrainie za jeden z najlepszych zespołów teatralnych.W jego skład wchodzi dwudziesto czterech muzyków będących absolwentami Lwowskiej Akademii Muzycznej.

Artyści sami tworzą akompaniament muzyczny podczas występu oraz przygotowują program koncertowy, który obejmuje różnorodne style muzyczne : dzieła światowej klasyki ( Vivaldi, Mozart, Piazzolla ), melodie folklorystyczne, przeboje muzyki popularnej oraz utwory jazzowe.

Przerwę w trakcie koncertu urozmaicono : losowaniem zaproszeń na imprezy PCKiN ZAMEK, pokazem mody karnawałowej przygotowanej przez nauczycielki z Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, a zaprezentowanej przez uczniów tej szkoły.

Po głównym występie, w galerii zamkowej, przy spotkaniu z artystami, w ramach podziękowań za pomoc w realizacji wydarzeń kulturalnych wręczono dyplomy. Otrzymali je Mecenas imprez organizowanych  PCKiN ZAMEK – Polska Grupa Energetyczna Obrót S.A oraz darczyńcy : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu, POLCARGO – Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Spółka z o.o., Zdzisława i Zbigniew Inglot, Firma KAZAR Footwear Sp. z o.o, Spółdzielnia Socjalna "Tradycja" Kawiarnia Zamkowa.

fot. Tomasz Beliński


Napadł na bar w Przemyślu. Już siedzi

Przemyska policja zatrzymała sprawcę napadu na pracownika baru. Podejrzany w przeszłości był już karany za podobne przestępstwo.

Na początku lutego, około godziny trzeciej w nocy, w jednym z przemyskich barów zamaskowany i uzbrojony w nóż napastnik grożąc barmance zażądał wydania pieniędzy. Zadowalając się niewielkim łupem pospiesznie opuścił lokal. Po analizie zebranych śladów oraz zawężając krąg podejrzanych ustalono iż sprawcą incydentu jest mężczyzna, który będąc karanym za podobne przestępstwa w ubiegłym wyszedł z zakładu karnego. Postawiono mu zarzut popełnienia rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Według wiadomości z przemyskiej komendy Policji, dwudziesto sześciolatek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Sąd Rejonowy w Przemyślu wydał nakaz aresztowania go na dwa miesiące.