Archiwum Państwowe w Przemyślu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury

1 grudnia 2014

Archiwum Państwowe w Przemyślu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki tym funduszom zakupiono między innymi profesjonalne skanery dziełowe.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie dwóm instytucjom z województwa Podkarpackiego, jedno z nich w wysokości 274 455,00 zł trafiło do Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pomoc finansowa została przydzielona w ramach IV edycji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Digitalizacja” na rok 2014 i 2015. Program ten ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt zgłoszony przez przemyskie Archiwum znalazł się na 10 miejscu pośród 42 instytucji pozytywnie zakwalifikowanych. Dzięki dofinansowaniu zakupiono m.in.: serwer plików NAS oraz profesjonalne skanery dziełowe, które umożliwiają wykonywanie wysokiej jakości kopii cyfrowych materiałów archiwalnych. Sprzęt ten pozwoli na rozpoczęcie planowanej digitalizacji, która polega na tym, że materiały archiwalne po zabiegach konserwatorskich są skanowane i jako plik graficzny udostępniane w internecie. Jako pierwsze temu zabiegowi zostaną poddane akta mające bardzo dużą wartość dla badań z dziedziny historii stosunków wyznaniowych, a w tym zespół archiwalny 148 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu z lat 1586 – 1947.

Skany są udostępniane na portalu www.szukajwarchiwach.pl oraz na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu.