Apel o niedokarmianie bezdomnych zwierząt w Przemyślu

16 lipca 2014

Urząd miasta w Przemyślu wystosował apel do mieszkańców o niedokarmianie bezdomnych zwierząt. Prośba ta związana jest z coraz liczniej występującymi w mieście dzikami oraz lisami.

W związku z występowaniem coraz większej liczby dzików na terenie miasta Przemyśla prosi się o niedokarmianie bezdomnych zwierząt, zabezpieczanie pojemników z odpadami oraz prawidłowe utrzymanie zieleni. Pozostawione odpadki stanowią pożywienie zarówno dla dzików jak i dla coraz bardziej widocznych w mieście lisów.

Bazą pokarmową są również niezabezpieczone sady i nieuprawiane działki. Dodatkowo stanowią one teren przyczyniający się do zwiększania populacji dzików.

Jeśli chcemy pomóc zwierzętom powinniśmy się skontaktować ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt albo Lecznicą Dla Zwierząt Andrzeja Fedaczyńskiego i Radosława Fedaczyńskiego.