Antybanderowskie tablice na ukraińskim cmentarzu w Pikulicach pod Przemyślem

16 maja 2016

Na ukraińskim cmentarzu wojennym w Pikulicach, na dwóch nagrobkach zamontowano tablice z napisem nawołującym się do pamięci o zbrodniach popełnionych na Polakach przez oddziały UPA. Trwa ustalanie faktów związanych z tą sprawą.

W ostatnich dniach, na ukraińskim cmentarzu wojennym w Pikulicach, na dwóch nagrobkach, w których leżą między innymi szczątki 28 bojowców Ukraińskiej Armii Powstańczej poległych zamontowano tablice z napisem „W tym miejscu zostały pogrzebane szczątki banderowskich bandytów, bestialskich katów, oprawców niewinnych polskich kobiet i dzieci.Pamiętamy”.

IMG_8718

Zarządcą cmentarza jest przemyski Urząd Miejski. Do zdarzenia odniósł się prezydent Przemyśla Robert Choma – Dowiedziałem się o tym dzisiaj. Sprawdziłem ten fakt, rzeczywiście miał miejsce. Każda tablica, obojętnie jakiej treści, nielegalnie zamontowana musi spotkać się z reakcją właściwego urzędu, do tego jestem wręcz zobowiązany. W chwili obecnej ustalamy fakty i gdy będę je miał wszystkie zdiagnozowane i propozycje podjęcia dalszych działań, to przystąpię do egzekwowania prawa – do zdarzenia odniósł się prezydent Przemyśla Robert Choma. Jak poinformował włodarz jeśli zajdzie potrzeba o fakcie tym zostanie powiadomiona policja, w innym przypadku zostaną podjęte metody administracyjne.

cmentarz

Cmentarz wojenny w Pikulicach powstał  w 1920 roku. Spoczywa na nim 2 tysiące żołnierzy ukraińskich walczących w wojnie polsko – ukraińskiej. W czasach PRL nekropolia została zapomniana. Odnowiono go dopiero w 1990 roku. Dziesięć lat później pochowano na nim szczątki 47 osób zabitych w 1946 roku pod Birczą. Wśród nich znajduje się 28 upowców. Ich pogrzeb wzbudził wiele kontrowersji wśród mieszkańców Przemyśla i środowisk patriotycznych w Polsce.