Akcja „Lato w Mieście 2016” została już podsumowana

15 września 2016

Podsumowano akcje „Lato w Mieście 2016”, która została zrealizowana w ramach środków zarezerwowanych na realizacje zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

We wszystkich formach wypoczynku letniego dofinansowanych z budżetu przemyskiego Urzędu Miejskiego udział wzięło łącznie 718 dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymało 7 wypoczynków letnich dla dzieci i młodzieży (w tym 2 stacjonarne i 5 wyjazdowych), program profilaktyczny „Wakacje z trenerem środowiskowym 2016”, zajęcia podwórkowe dla 30 dzieci zorganizowane przez Komendę Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich Związku Harcerstwa Polskiego.

„Lato w Mieście 2016” zostało zrealizowane w ramach środków zarezerwowanych na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W wypoczynku wyjazdowym organizowanym przez stowarzyszenia lokalne ( m.in. UKS, siostry Michalitki ) udział wzięło prawie 180 osób, w półkoloniach uczestniczyło około 150 osób, a z „Wakacji z trenerem środowiskowym” odbywających się na terenie 9 przemyskich osiedli oraz na krytej pływalni skorzystało 360 dzieci.