Poszukiwani ochotnicy i organizacje do tworzenia sztabów WOŚP w Przemyślu

1 listopada 2016

Do 21 listopada potrwa rejestracja sztabów 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Przemyślu może zostać on utworzony w MDK, potrzebne są jednak osoby, które go poprowadzą.

Młodzieżowy Dom Kultury jest gotowy do udostępnienia pomieszczeń i wsparcia kolejnego finału WOŚP w naszym mieście.

Z informacji uzyskanej w tym roku od Fundacji Jurka Owsiaka, wynika, że jeśli sztab 25 Finału będzie organizowany przy instytucji, to osoba reprezentująca daną instytucję nie powinna być równocześnie szefem sztabu. Z tego względu podjąłem decyzję o niepełnieniu roli szefa sztabu WOŚP w kolejnym finale, zgodnie z oczekiwaniami Fundacji, iż te dwie funkcje nie powinny był łączone – mówi Stanisław Karszyń z Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu – W związku z powyższym zgodę na utworzenie sztabu WOŚP przy MDK uzależniam od woli innych osób, grup, stowarzyszeń itp. chętnych do podjęcia się zadania rejestracji i poprowadzenia sztabu WOŚP w Przemyślu i przyjęcia odpowiedzialności rozliczenia zbiórki na zasadach wolontariatu.

Termin rejestracji sztabów mija 21 listopada 2016.

Być może znajdą się w Przemyślu organizacje chętne do utworzenia nawet więcej niż jednego sztabu, jak ma to miejsce choćby w Rzeszowie.