Życzenia w PWSW

23 stycznia 2020

Aby sprawy rozsupłały się jak sznurki,
Aby się wszystko uprościło…

I wiele jeszcze innych życzeń, stylizowanych na modłę ludową, przesłali pod adresem zebranych na tradycyjnym opłatku w przemyskiej Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej, przebrani w stroje góralskie, studenci tej uczelni.

Spotkanie rozpoczęło się kolędą „Cicha noc”, która zawsze tworzy niepowtarzalny nastrój i wyzwala pozytywne emocje.
Nie zawiedli goście życzliwi szkole. Wśród nich wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus oraz prezydent Przemyśla Wojciech Bakun wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Sawicką i wiceprzewodniczącym Maciejem Kamińskim, a także sekretarz Powiatu Przemyskiego Zbigniew Góralewicz. Stawili się szefowie służb mundurowych, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, przedstawiciele stowarzyszeń. Były również, co cieszy, osoby reprezentujące inne miasta i powiaty.

Nie mogło w takich okolicznościach zabraknąć duchownych. A byli to: ks. prałat dr Wojciech Pac – prowadzący uroczystość wykładowca PWSP, duszpasterz tej uczelni ks. prałat Tadeusz Biały oraz ks. protojerej płk Jerzy Mokrauz. Oczywiście, obecni byli pracownicy dydaktyczni i administracyjni PWSW, także jej pierwszy rektor prof. Jan Draus oraz jeden z inicjatorów powstania przemyskiej uczelni – mec. Andrzej Matusiewicz. Byli studenci z przewodniczącym Rady Uczelnianej PWSW Karolem Brodą oraz studentki, które na tę okazję przeistoczyły się w pełne uroku anioły.

Rektor PWSW dr Paweł Trefler mówił o roli uczelni jako podmiotu uwzględniającego w swoim systemie kształcenia zarówno potrzeby lokalnego rynku pracy, jak i oczekiwania uczącej się młodzieży. Jednak ambicje przemyskiej szkoły wyższej sięgają dalej niż tylko spełnianie funkcji edukacyjnej. Chodzi również o istotną rolę społeczną i kulturotwórczą w naszym mieście i regionie, by na dobrym poziomie kształciły się kadry dla lokalnej gospodarki, ale i tworzyły pomysły ożywiające region i czyniące go bardziej atrakcyjnym.

Nawiązując do wielokulturowości obszaru, w którym żyjemy i do tego, że są tu również studenci zza wschodniej granicy, Rektor zaznaczył: „Chciałbym, abyśmy zachowując pamięć, szli do przodu. Jestem przemyślaninem i zależy mi na moim mieście, na jego rozwoju.” Kończąc wystąpienie, zaapelował o szanowanie pluralizmu poglądów, zachowanie dystansu w podejściu do wielu spraw i więcej uśmiechu na co dzień.

Wicemarszałek Ewa Draus doceniła dobrą współpracę przemyskiej uczelni z samorządem województwa w realizacji wspólnych projektów i programów. – Gospodarka innowacyjna wymaga wiedzy i zaangażowania – podsumowała.

Prezydent Wojciech Bakun, dziękując władzom uczelni za misję, jaką wypełniają, stwierdził, że wokół uczelni powinny koncentrować się inicjatywy gospodarcze, społeczne oraz kulturalne i że powinniśmy doceniać tę jedyną państwową szkołę wyższą, którą mamy w mieście. Zwłaszcza mając świadomość, że zajmujemy 5. pozycję na niechlubnej liście polskich miast zagrożonych degradacją. Trzeba działać wspólnie, by ten proces powstrzymać, ożywić miasto i przeciwdziałać odpływowi młodzieży.
– Więcej optymizmu, Panie Prezydencie! – zaapelował z uśmiechem do włodarza miasta, składający życzenia ks. płk Jerzy Mokrauz. – Przecież jest tu tyle osób – wskazał na zgromadzonych – chętnych, by pracować i działać! – I zacytował słowa utworu zespołu Dżem: „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi…”

Po tak optymistycznym podsumowaniu pozostało już tylko podzielić się opłatkiem – przy wtórze kolęd w wykonaniu duetu Ewelina i Łukasz Kasperscy (wokal i gitara) oraz zająć konsumpcją przysmaków przygotowanych przez adeptów sztuki kulinarnej z kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Rok 2020 jest dla uczelni szczególny. Zbliżają się wybory jej władz na nową kadencję. Rok akademicki 2020/2021 będzie jubileuszowy – bo powiązany z 20- leciem istnienia szkoły. A w bieżącym roku akademickim PWSW otworzyła nowe kierunki: Informatyka w Biznesie, Pielęgniarstwo, Bezpieczeństwo Transgraniczne oraz 2-letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunkach: Stosunki Transgraniczne i Projektowanie Graficzne.

sa

Zdjęcia: K. Krukiewicz