Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl nagrodzony za swoją działalność

18 października 2014

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl otrzymał statuetkę Marszałka Województwa Podkarpackiego. Nagroda ta została przyznana za szczególną aktywność w rozwój turystyki i jej promocję.

Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki odbyły się w Majdanie, koło Cisnej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń turystycznych, władz lokalnych. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń, tym którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla turystyki. Taką nagrodę w postaci statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymał właśnie Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Przyznanie tej nagrody uzasadniono zaangażowaniem Związku Gmin w ochronę dorobku polskiej kultury narodowej oraz wspieraniem działań mających na celu ochronę i utrzymanie przemyskich fortów.