Zgłoś do konkursu swojego policjanta

13 maja 2014

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia jest już po raz siódmy organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł 2014”. Patronat nad trwającym konkursem objął Komendant Główny Policji oraz Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Zgłoszenia do konkursu mającego na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej można składać do końca maja. Aby zgłosić swojego kandydata należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl lub też wysłać zgłoszenie na adres „Niebieska linia” ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.