Zapraszamy do przemyskiego Centrum Kulturalnego na festiwal baśni i bajek

24 września 2017

W dniu 28 września o godz. 9.30 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędzie się „Integracyjny Festiwal Bajek, Baśni i Legend. Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku”.

Festiwal jest przeglądem teatralnym skierowanym do uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z województwa podkarpackiego. Podczas przeglądu przerwy pomiędzy spektaklami wypełnione są poprzez wspólnie śpiewane piosenki, zabawy, konkursy. Wszystkie występy towarzyszące muszą nawiązywać do wybranego przez instruktorów Nieprzetartego Szlaku na dany rok tematu. W tym roku obowiązuje konwencja SPOTKAŃ CYGAŃSKICH. Konwencja dotyczy wszystkich elementów Festiwalu za wyjątkiem spektakli teatralnych.

W tegorocznych Spotkaniach wezmą udział amatorskie zespoły teatralne osób niepełnosprawnych z Przemyśla, Lublina, Starej Wsi i Sośnicy Jarosławskiej, zaś przerwy pomiędzy spektaklami wypełnią zespoły z Korytnik, Wielkich Oczu, Starej Wsi, Przemyśla i Lublina.

Organizatorami Festiwalu są Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Fundacja Nieprzetartego Szlaku w Lublinie.