Wyniki ankiety Portalu Przemyskiego. Zobacz ilu przemyślan jest za antyaborcyjną wystawą w Rynku, a ilu żąda jej usunięcia

13 marca 2017

W dniu wczorajszym na łamach Portalu Przemyskiego przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą kontrowersyjnej wystawy ustawionej przez środowiska pro – life na płycie przemyskiego Rynku. Poniżej zamieszczamy wyniki.

24,5 % czytelników biorących udział w ankiecie jest absolutnie za wystawą, pomimo jej drastycznych środków przekazu. 9% ankietowanych jest zwolennikamu idei pro life, jednak uznaje treść wystawy za zbyt drastyczną. 21% uznaje, że miejsca publiczne nie są odpowiednie na taki przekaz. 45,5% żąda całkowitego zakazu takich wystaw, nawet pod groźbą kary dla autorów