Wyborcza wojna na billboardy w Przemyślu

14 października 2018

Pisaliśmy ostatnio o niewłaściwie zamontowanej reklamie wyborczej Prawa i Sprawiedliwości na ścianie zabytkowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego. Okazuje się, że nie tylko Prawo i Sprawiedliwość zaliczyło wpadkę. Na kamienicy Rynek 1 umieszczono olbrzymią reklamę Koalicji Obywatelskiej.

W sprawie wywieszania reklam wyborczych na przemyskich zabytkach na swojej stronie facebookowej wydało oświadczenie Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla. Czytamy w nim m.in. ,,zabytki będące materialnym dziedzictwem naszych przeszłych pokoleń są dobrem wspólnym całego Narodu w związku z tym należy im się szczególna troska oraz szacunek. O ich znaczeniu dla kształtowania narodowej tożsamości i dziedzictwa kulturowego niech świadczy fakt, że ochronie zabytków nadano rangę KONSTYTUCYJNĄ! Dlatego dziwi nas, że kandydaci, którzy odwołują się do uczuć patriotycznych bądź do przestrzegania Konstytucji RP mają w głębokim poważaniu historię naszego miasta i jego zabytkową architekturę jak również zapisy polskiej Konstytucji”.

Cała sprawa z wywieszeniem reklam w ścisłym centrum miasta na zabytkowych obiektach rzuca swoiste światło na zapowiedzi kandydatów i komitetów PiS i KO o woli poprawianiu estetyki miasta. Kamienica na Kazimierza Wielkiego, gdzie zawiesił się Janusz Hamryszczak, jak i na Rynku, gdzie zawiesili się kandydaci Koalicji Obywatelskiej, to najstarsza część zabytkowej substancji miasta. Podobnie rzecz się ma z kamienicą Rynek 5, gdzie na dużym oknie wykleiło swoją reklamę stowarzyszenie Regia Civitas. Osobną kwestią jest elewacja kamienicy na Placu Konstytucji, która od lat jest traktowana przez właściciela jako słup ogłoszeniowy, z którego pobierane są pożytki.

Pocieszające w całej tej awanturze o reklamy wyborcze jest to, że jest coraz mniejsze przyzwolenie społeczne na używanie ścian zabytkowych obiektów do umieszczania reklam. Wypada mieć nadzieję, że przy kolejnych wyborach kampania będzie polegała na merytorycznych debatach i wymianie argumentów, a nie na billboardowych wojnach.

jk

Fot. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla