Współpraca polsko-ukraińska. Mikołaj pojechał do Nowego Miasta. FILM

31 grudnia 2019

materiał bk, jb