Współpraca polsko-ukraińska. Mikołaj pojechał do Nowego Miasta. FILM

materiał bk, jb