Wniosek o odszkodowanie szansą na duże pieniądze! Jak skutecznie go napisać, by wywalczyć najwyższe stawki?

6 stycznia 2017

Dochodzenie odszkodowania to bardzo ważna procedura dla każdego poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. To szansa na uzyskanie godnej rekompensaty pieniężnej, która pozwoli na szybki powrót do zdrowia lub umożliwi dalsze leczenie, rehabilitację.

Likwidację szkody zawsze rozpoczyna złożenie wniosku o odszkodowanie. To od rzetelności tego dokumentu zależeć będzie wysokość uzyskanych świadczeń. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak napisać skuteczny wniosek o odszkodowanie.

Rzetelność to klucz do dobrego odszkodowania

Poszkodowani nie przywiązujący większej wagi do wniosku odszkodowawczego otrzymują rażąco niskie świadczenia po wypadku. Należy podkreślić, że czynnikami przesądzającymi o wysokości roszczeń są: wniosek i zgromadzona dokumentacja w sprawie. Skuteczny dokument powinien zawierać rozbudowane uzasadnienie. We wniosku oprócz informacji formalnych, jak dane sprawcy i poszkodowanego musi się znaleźć też rzetelny opis leczenia po wypadku, wpływu zdarzenia na zdrowie, a także na przyszłość poszkodowanego. Wniosek tworzymy zaczynając od krótkiego opisu zdarzenia, a następnie przechodząc do obrażeń i przebiegu leczenia. Przeplatajmy ten opis wpływem wypadku na nasze dotychczasowe życie, napiszmy o niemożności spędzania czasu z dziećmi, prowadzenia biznesu lub realizowania się zawodowo w dotychczasowym miejscu zatrudnienia. Nie bójmy się pisać, jak wypadek wpłynął na nasze zainteresowania, hobby, pasje. Jeśli dotychczas braliśmy udział w biegach długodystansowych, a teraz nie możemy w nich uczestniczyć napiszmy to. Bardzo istotną kwestią jest wyjaśnienie zmian po wypadku w sferze psychiki. Zadośćuczynienie to świadczenie mające na celu zrekompensować ból i cierpienie psychiczne i fizyczne. W ramach tego roszczenia możemy zawalczyć o bardzo wysokie środki pieniężne. Musimy jednak rzetelnie udowodnić, jak mocno wypadek wpłynął na naszą psychikę. Gdy borykamy się z lękami, depresją, bezsennością musimy bezwzględnie powiadomić o tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Chcąc uzyskać rekompensatę za poniesione wydatki opiszemy je i jako dowód załączmy posiadane rachunki. Utraciliśmy dochód przez przebywanie na zwolnieniu lekarskim zawrzyjmy to w opisie i dołączmy wyliczenie uzyskane od księgowości z firmy. Jak widać we wniosku liczy się rzetelność, szczegółowe uzasadnienie poparte dowodami to sposób na wysokie odszkodowanie.

Dochodzenie odszkodowania – z kancelarią, czy samodzielnie?

Uzyskiwanie należnych roszczeń odszkodowawczych nie jest zadaniem łatwym. Gdy poszkodowany nie posiada odpowiedniej wiedzy prawnej lub nie potrafi negocjować z ubezpieczycielem powinien skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Udzielając pełnomocnictwa prawnikowi zostaniemy wyręczeni w większości czynności prawnych. Specjalista w naszym imieniu podejmie wszelkie rozmowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wybierajmy doświadczone kancelarie, które rozliczają się z klientami na zasadzie efektu, czyli nie pobierają żadnych opłat wstępnych, a wynagrodzenie stanowi jedynie prowizja pobierana po skutecznym zakończeniu sprawy.