Wizyta Donalda Tuska na przejściu granicznym w Medyce

16 maja 2014

W dniu dzisiejszym Premier RP Donald Tusk przybył z wizytą na polsko-ukraińskie przejście w Medyce. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń funkcjonariuszom SG z okazji ich święta.

Przybyłemu premierowi zaprezentowano sprzęt techniki specjalnej, urządzenia do kontroli radiometrycznej, sprzęt do kontroli legalności pojazdów oraz do wykrywania fałszerstw dokumentów.

Premier Donald Tusk podziękował funkcjonariuszom SG za ich pracę, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Złożył również gratulacje z okazji obchodzonego Święta Straży Granicznej.

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG przedstawił premierowi statystyki związane z ruchem na podkarpackich przejściach granicznych z uwzględnieniem rozwiązań infrastrukturalnych jakie wprowadzono w Medyce, a które zwiększyło przepustowość przejścia.