W województwie Podkarpackim zaczyna brakować krwi

Na Podkarpaciu brakuje krwi. O jej oddawanie apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.