W przemyskim CK zorganizowano Podkarpacką Giełdę Projektów

26 października 2016

W przemyskim Centrum Kulturalnym zorganizowano Podkarpacką Giełdę Projektów. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w naszym województwie.

Podkarpacka Giełda Projektów zorganizowana została w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa. Udział w niej wzięło około 60 osób.

Wzorowaliśmy się na ogólnopolskiej giełdzie projektów, która od kilku lat jest organizowana przez Narodowe Centrum Kultury. Na giełdę zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, a także wolnych strzelców angażujących się w działania edukacyjne, animacyjne. Chcemy aby osoby aktywne w województwie na niwie kulturalnej, edukacyjnej, animacyjnej, społecznej zaprezentowały swoje działania, żeby to środowisko zintegrowało się i nawiązało współpracę – mówi Katarzyna Medelczyk z CK, koordynator programu Podkarpacka Edukacja Kulturowa.
Giełda to prezentacja projektów, ich promowanie. Była to również okazja aby podpatrzeć innych i zainspirować się ich działaniami.

Spotkanie rozpoczął panel dyskusyjny dotyczący kondycji edukacji kulturowej. Swoje pomysły w tym dniu zaprezentował m.in. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie z projektem „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty”, Stowarzyszenie Sztetl Dukla z projektem dotyczącym dziedzictwa żydowskiego, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu z projektem infrastrukturalnym.