W obawie przed koronawirusem jarmark się nie odbędzie

7 marca 2020

Przemyski Jarmark Wielkanocny, który miał się odbyć 3, 4 i 5 kwietnia, został odwołany.

Decyzję podjął Prezydent Miasta ze względu na rosnące zagrożenie ze strony epidemii koronawirusa.

Na stronie Urzędu Miejskiego znajduje się wyjaśnienie:

Jest to działanie profilaktyczne wynikające nie tylko ze względu na dużą liczbę osób przewijających się w trakcie tego wydarzenia, ale także charakteru jarmarku, na którym dużą część asortymentu stanowią produkty żywnościowe. Mamy nadzieję, że przemyślanie oczekujący na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy przyjmą tę decyzję ze zrozumieniem.

Dotychczas na Podkarpaciu nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem. W komunikacie Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego podaje: 

Od 24 stycznia br. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny obejmuje na terenie województwa nadzorem epidemiologicznym osoby, które przebywały w ostatnim czasie w rejonach utrzymującej się transmisji wirusa. Wszystkie te osoby poddawane były weryfikacji pod kątem stanu zdrowia, a dla bezpieczeństwa były lub są objęte dwutygodniowym nadzorem epidemiologicznym. Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pozostaje 212 osób. Wszystkie są zdrowe. Dodatkowo trwa hospitalizacja 9 osób, są one w trakcie badań. Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS CoV 2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 48 testów, wszystkie są ujemne.

 

 

Grafika – www.przemysl.pl