Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu przekazało odremontowane nagrobki

31 października 2017

W dniu 26 października br. na Cmentarzu Głównym w Przemyślu odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie odremontowanych staraniem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu nagrobków.

Poświęcenia dokonał dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Marek Wojnarowski. Obecny podczas uroczystości zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, pogratulował uczniom i nauczycielom tak ważnej, patriotycznej decyzji.

Prace remontowo – konserwatorskie wykonano z pieniędzy zebranych podczas „Kwesty 2016” (30 357,31zł), dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (18 000 zł) oraz środków własnych Towarzystwa i przy współudziale darczyńców.

Prace remontowe wykonane zostały przy:

  • nagrobku Józia i Elusi, z figurą nagrobną Anioła unoszącego się nad postumentem z kamieni o postaci chłopca z falistymi włosami. Nagrobek przekazano pod opiekę uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowe nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu. Akt przekazania podpisał  Dyrektor Maciej Kozłowski. Ogólny koszt wykonanych prac wyniósł 12 300 zł;
  • grobowcu rodzinnym Dworskich z prochami Aleksandra Dworskiego – społecznika, adwokata, posła do Rady Państwa oraz Sejmu Krajowego Galicji, wieloletniego burmistrza Przemyśla. Za jego rządów rozbudowano w Przemyślu szkoły, wprowadzono wodociągi, rozpoczęto elektryfikację miasta, wybudowano schronisko dla bezdomnych im. Brata Alberta oraz „Dom przytułku i pracy dla starszych”. Grobowcem będą się teraz opiekować uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. Koszt wykonanych prac wyniósł 24 204,56zł;
  • grobowcu familijnym rodziny Finik z prochami Konstantego i Eleonory z Zagórskich Finik, który  przekazano pod opiekę Cechowi Rzemiosł Różnych w Przemyślu. Konstanty Finik był kontrolerem pocztowym, członkiem przemyskiego „Sokoła”. Z kolei jego syn por. Zdzisław Finik – adiutantem w Szefostwie Lotnictwa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Z wykształcenia był lekarzem weterynarii. W roku 2017 dokończono konserwację i dofinansowano prace w kwocie 9801,42 zł;
  • nagrobku rodziny Kukaczka, który przekazano Technikum nr 8 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Akt przekazania podpisała  Dyrektor Jolanta Borowiec

Fot. TPPiR