Szymon Hołownia chce Turnickiego Parku Narodowego

25 maja 2020

Kandydat na urząd prezydenta RP, Szymon Hołownia złożył obietnicę utworzenia- w przypadku wyboru- Turnickiego Parku Narodowego. Hołownia odpowiedział na apel Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która od lat zabiega o utworzenie nowego parku narodowego pod Przemyślem.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze postanowiła wykorzystać czas kampanii prezydenckiej na zwrócenie uwagi opinii publicznej na sprawę reliktowych kompleksów leśnych pod Przemyślem. Hołownia odpowiadając na inicjatywę fundacji zauważył, że ochrona przyrody powinna być istotnym punktem programu każdego z kandydatów. 

Niezależny kandydat poparł także postulat powiększenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego i  utrzymania całkowitej ochrony gatunkowej wilka.

Zmagania o utworzenie parku trwają od czasów przedwojennych. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku sprawa parku początkowo nabrała nowego tempa, jednak inicjatywa napotyka na opór samorządów gmin Fredropol i Bircza, a przede wszystkim dyrekcji Lasów Państwowych i lobby myśliwskiego. Za utworzeniem parku przemawiają nie tylko wybitne walory przyrodnicze terenu, ale i korzystny stan prawny nieruchomości, które miałyby wejść w skład przyszłego parku narodowego. Turnicki Park Narodowy postulowany jest terenach, które należą do Skarbu Państwa i są niezamieszkałe. W ostatnich latach organizacje ekologiczne alarmują, że na terenie postulowanego parku prowadzona jest rabunkowa gospodarka leśna.  

zdj.FB Szymon Hołownia, Portal Przemyski