Szefowie parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej na uroczystym spotkaniu w Przemyślu [Galeria zdjęć]

5 grudnia 2016

W dniu 4 grudnia do Przemyśla zjechali się przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Robocze spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej odbyło się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. W rozmowach udział wzięli : marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér, czeskiego Senatu Milan Štěch, słowackiej Rady Narodowej Andrej Danko oraz wiceprzewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Jaroslava Pokorná Jermanová. Panelom odbywającym się podczas obrad przysłuchiwali się przedstawiciele podkarpackich władz samorządowych oraz regionalnych i lokalnych instytucji, m.in. marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN Dariusz Iwaneczko i Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot.

Rozmowy toczyły się wokół przyszłości Unii Europejskiej, roli parlamentów narodowych i wspólnych projektów.

Spotkaliśmy się by omówić dwa zagadnienia, jaka jest nasza opinia na temat przyszłości Unii Europejskiej, jak wzmocnić rolę parlamentów państw członkowskich i jak rozwijać współpracę w ramach całej Europy, włącznie z tymi państwami, które nie są członkami UE. Drugim obszarem zagadnień były rozmowy na temat konkretnych propozycji działań, które by wzmacniały współpracę w ramach państwa Grupy Wyszehradzkiej. Mamy świadomość, że wiedza o Grupie, o państwach ją tworzących, szczególnie w Polsce i na Węgrzech jest bardzo niewielka. Ludzie nie wiedzą w jakim celu działamy i jak wiele nas łączy od siedmiuset lat, od Wyszehradu do Wyszehradu. W tej kwestii złożono szereg ciekawych propozycji, począwszy od wystaw, przez konkursy historyczne, literackie skierowane do młodzieży. Jestem optymistą, szanse na wzmocnienie współpracy wyszehradzkiej są bardzo dobre – powiedział marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Po obradach delegacje z czterech państw przeszły na plac przy zbiegu ulic Wodnej i Jagiellońskiej, gdzie marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński odsłonił tablicę z nową nazwą tego miejsca Skwer Wyszehradzki. Jest to upamiętnienie niedzielnych obrad przewodniczących parlamentów, a także 25-lecia istnienia Grupy Wyszehradzkiej.

Chcielibyśmy ogłosić konkurs w naszych szkołach, by wiedza o państwach Grupy Wyszehradzkiej była wiedzą nie tylko książkową, ale by była wola i chęć pogłębiania tej wiedzy po to by młodzież i dzieci, czyli ci na których nam dzisiaj najbardziej zależy w Europie poznawały historię, kulturę i tradycje krajów, które stanowią Grupę Wyszehradzką – powiedział prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Ostatnim punktem programu pobytu w Przemyślu gości z Węgier, Słowacji i Czech, były prelekcje i zwiedzanie wystaw w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W gmachu głównym wysłuchano prezentacji dr Dariusza Iwaneczko dyrektora IPN w Rzeszowie „Opór społeczny, w kontekście wydarzeń    1956 r. na Węgrzech i 1968 r. w Czechosłowacji” oraz Jakuba Izdebskiego z IPN w Rzeszowie „Reakcje społeczeństwa polskiego na wydarzenia Praskiej wiosny, ze szczególnym uwzględnieniem protestu Ryszarda Siwca”. Mogli również obejrzeć dwie prezentowane w Muzeum wystawy: Budapeszt’56(wystawa krakowskiego Oddziału IPN) oraz Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909-1968(wystawa rzeszowskiego Oddziału IPN).

Anna Fortuna

no images were found