Studia w Sanoku – dlaczego warto?

5 września 2016

Do 23 września 2016 r. trwa rekrutacja na studia w sanockiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka. Obchodząca w tym roku swoje piętnastolecie uczelnia ugruntowała już swoją pozycję w naszym regionie, oferując nowy typ kształcenia – praktyczny, wygodny, bo bez konieczności dojazdu do dużych ośrodków, dopasowany do potrzeb osób w różnym wieku i sytuacji życiowej, umożliwiający swoim absolwentom dalsze studia na wszystkich uczelniach w kraju. Sama oferuje kształcenie na poziomie magisterskim już na dwóch kierunkach.

Dużym atutem PWSZ jest jego oferta edukacyjna, zaskakująco szeroka jak na niewielką uczelnię. Równie bogata jest oferta dla osób chcących poszerzyć posiadaną wiedzę i kompetencje na studiach podyplomowych i kursach – warto zajrzeć na stronę uczelni i zapoznać się z ofertą.

Ale są i inne atuty – jakie?

 • Uczelnia położona jest niepowtarzanym kulturowo i przyrodniczy regionie, u stóp Gór Słonnych, godzinę jazdy od Bieszczad i Jeziora Solińskiego. W samym mieście także czeka wiele atrakcji – muzea, galerie, cykliczne imprezy. Sanok to świetne miejsce, aby połączyć naukę z wygodnym, niedrogim w porównaniu z większymi ośrodkami i trakcyjnym miejscem do życia.

 • PWSZ w Sanoku została już po raz drugi wyróżniona – jako jedna z dwóch podkarpackich szkół wyższych – prestiżowym tytułem Uczelnia Liderów, przyznawanym jednostkom kształcącym absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. W 2016 roku wraz z certyfikatem Uczelnia Liderów przyznano Uczelni wyróżnienie Primus (za największą ilość punktów rankingowych).

 • PWSZ w Sanoku wypracowała bogaty i wszechstronny system stypendialny, atrakcyjny dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, a chcących kontynuować naukę po maturze. Obok stypendium socjalnego (o wysokości do 600 zł), student może się starać o stypendium dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (360 zł) oraz stypendium rektora za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (620 zł).

 • Od obecnego roku akademickiego rusza kompleksowa oferta „Studia 26+”, czyli bezpłatne studia adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia i młodszych. Tryb studiowania dopasowany jest do potrzeb osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje; zajęcia w ramach Studiów 26+ odbywają się w godzinach popołudniowych, a w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów.

 • Od kilku lat studia na uczelni, dzięki programowi stypendialnemu Erasmus+, można połączyć z przyjemnością zwiedzania świata, szlifowania języka i poznawania nowych kultur. Sanoccy żacy byli już m.in. w Słowacji, Niemczech, Szwajcarii, Anglii, a nawet na Korsyce.

 • Na uczelni działają też liczne koła naukowe i zainteresowań, dzięki którym można rozwijać swoje pasje ponad wymagany programem studiów poziom – mowa tu także o zajęciach artystycznych czy sportowych.

Kierunki studiów:

 • STUDIA LICENCJACKIE:
 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  – specjalność – edukacja muzyczna 

 1. EKONOMIAspecjalności:

  – ekonomia

  – ekonomika handlu i sprzedaży

 1. NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNAspecjalności:

  – nowe media reklama, kultura współczesna

  – grafika komputerowa

  fotografia i film  

 1. PEDAGOGIKAspecjalności:

  – logopedia i terapia pedagogiczna

  – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną

  – edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna  

 1. PIELĘGNIARSTWO,

 2. PRACA SOCJALNAspecjalności

  – praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną

  – praca socjalna z opieką nad osoba starszą i niepełnosprawną

  – praca socjalna z resocjalizacją 

 1. RATOWNICTWO MEDYCZNE

  

 • STUDIA INŻYNIERSKIE:
 1. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

 2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, specjalności:

  – budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

  – informatyka stosowana w budowie maszyn

  – komputerowe wspomaganie projektowania

  – mechatroniczne urządzenia przemysłowe

  – programowanie i obsługa obrabiarek CNC  

 1. ROLNICTWOspecjalności:

  – doradztwo rolniczo-ekonomiczne

  – monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego 

 1. GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH, specjalności: 

  – menadżer spółdzielczości

  – lider samorządu


 • STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE:
 1. PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 2. PIELĘGNIARSTWO – nowość!

Pełna oferta dostępna na stronie uczelni:

www.pwsz-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/dla-kandydatow