Straż Graniczna zlikwidowała bazarowy magazyn kontrabandy w Medyce

10 listopada 2018

Straż Graniczna przeprowadzając kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na przygranicznym bazarze w Medyce, ujawniła magazynu nielegalnych wyrobów akcyzowych.

7 listopada, funkcjonariusze SG przeprowadzili działania na bazarze w Medyce. Funkcjonariusze wylegitymowali trzech obywateli Ukrainy (34, 38 oraz 43 l.). W trakcie kontroli cudzoziemców udających się do jednego z budynków okazało się, że mężczyźni posiadają przy sobie papierosy pochodzące najprawdopodobniej z przemytu.

Strażnicy graniczni nabrali podejrzeń, że w pomieszczeniach może znajdować się więcej nielegalnych wyrobów akcyzowych. W trakcie przeszukania, pogranicznicy ujawnili ponad 5,5 tys. paczek papierosów oraz 130 litrów wysokoprocentowego alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Szacunkowa, łączna wartość ujawnionego towaru przekracza 81 tys. złotych.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, obywatele Ukrainy zostali zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu.

Następnego dnia na wniosek Straży Granicznej, Prokurator Rejonowy w Przemyślu wydał postanowienie o zastosowaniu wobec cudzoziemców środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Medyce prowadzą dalsze czynności w sprawie.