Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” z Duńkowic wyróżniona jako Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej

12 października 2018

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” z Duńkowic została wyróżniona w kategorii Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej.

W dniu 9 września odbyło się II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej. Tematem przewodnim spotkania była kondycja sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz  kierunki rozwoju tego obszaru do roku 2030.

Podczas Forum rozstrzygnięty został konkurs na Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej w roku 2018. Kapituła przyznała wyróżnienia i tytuł laureata w trzech kategoriach. Wyróżnienie w kategorii podmiot ekonomii społecznej będący liderem otrzymała Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” z Duńkowic. Wyróżnienie trafiło także do prezesa tej spółdzielni Leszka Wasiewicza w kategorii animator wspierający rozwój ekonomii społecznej.

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” założona została przez 6 osób prywatnych w 2014 r., obecnie w jej skład wchodzi 8 osób. Spółdzielnia zajmuje się organizacją imprez masowych oraz wynajmem „dmuchańców”

Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.