Siedem milionów zł trafi do sześciu placówek oświatowych w Przemyślu

8 marca 2017

Do 6 placówek edukacyjnych miasta Przemyśla trafi ponad 7 mln zł. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zostaną przede wszystkim na doposażenie jednostek oraz na staże uczniów i dokształcenie nauczycieli.

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego uzyska 6 placówek edukacyjnych z Przemyśla: trzy szkoły zawodowe, Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących oraz dwa ośrodki szkolno-wychowawcze. Łącznie trafi do nich ponad 7 mln zł. W porównaniu do niektórych miast z Podkarpacia, jak np. Krosna i Tarnobrzegu okazaliśmy się lepsi w aplikowaniu o fundusze z RPO. Nas zaś dwukrotnie wyprzedził Rzeszów.

Mówimy tu głównie o dwóch obszarach kształcenia zawodowego: wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w relacjach z pracodawcą i wzmacnianie kształcenia ogólnego, a co za tym idzie doposażenie szkół, dokształcenie nauczycieli, staże dla uczniów w zakładach pracy. Z subwencji oświatowej część z tych potrzeb nie miałaby możliwości być finansowana. Liczę bardzo, że w zakresie konkursów, które już są ogłoszone lub będą Przemyśl dalej będzie aplikował skutecznie jak dotychczas – podczas konferencji prasowej PiS powiedział radny Maciej Karasiński.

Wojewódzki Urząd Pracy w Przemyślu prowadzi szereg badań m.in. pytając pracodawców kogo chcieliby zatrudniać. Ponad 60 % z nich wskazuje absolwentów szkół zawodowych i techników.

Dzięki pieniądzom z tego programu do szkół trafiają np, roboty gastronomiczne, oprogramowania do obrabiarek – takie jak używa Polna, Plasmet, pracownia mechatroniczna pozwalająca w szybko sposób projektować obwody elektryczne – rzeczywiste, które montujemy w budynkach mieszkalnych. Czyli wszystko to co po zakończonej nauce w technikum ma umieć uczeń wykonać. Jest to zwrócenie uwagi na kształcenie praktyczne – mówi zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.
Jak podkreśla poseł Andrzej Matusiewicz działania podjęte w ramach przygotowanej przez PiS reformy oświatowej mają wzmocnić szkolnictwo zawodowe. Szkolnictwo zawodowe po reformie gimnazjalnej najbardziej straciło. W poszczególnych zawodach potrzebnych dla tak szeroko rozumianych branży przemysłowej nie mamy wykształconych fachowców – gorsza sytuacja już nie może być jak jest teraz. I dlatego na to szkolnictwo zawodowe i na szkoły branżowe MEN postawiło bardzo mocno w swoim programie i dając podstawy prawne dla tworzenia takich szkół – mówi poseł.

Przemyśl pozyskał także prawie 9 mln na termomodernizację jednostek oświatowych. Są to trzy duże projekty, które realizowane będą w latach 2017-2018. Wśród mniejszych zadań udało się np. zakupić z funduszy PEFRON-u środek transportu dla ośrodka szkolno-wychowawczego.

Wciąż można aplikować o kolejne fundusze. Z terenu naszego miasta nie tylko ośrodki oświatowe starają się o środki z RPO, ale też np. Powiatowy Urząd Pracy, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Caritas czy też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.