Ruszyła kampania „Nie odwracaj wzroku”

19 czerwca 2014

W dniu 17 czerwca ruszyła międzynarodowa kampania „Nie odwracaj wzroku-bądź świadomy i reaguj na wykorzystywanie seksualne dzieci w turystyce”. W Polsce akcja jest realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje przy współpracy Komendy Głównej Policji.

Kampania ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, które coraz częściej są wykorzystywane przez osoby dorosłe, podróżujące z krajów bogatszych do uboższych w celu podejmowania kontaktów seksualnych z nieletnimi.

Kampania „Nie odwracaj wzroku” jest realizowana w 16 krajach, m.in.: w Niemczech, Francji, Bułgarii, Czechach, Estonii. W ramach akcji powstają internetowe platformy, gdzie można zgłaszać przypadki komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Zgłoszenia można wysyłać poprzez międzynarodową platformę www.reportchildsextourism.eu oraz przez stronę www.stopseksturystyce.fdn.pl . Łatwiejszy dostęp do powiadomienia powinien zmobilizować społeczęnstwo do reagowania.Szczególnie osoby podróżujące i pracownicy branży turystycznej mogą zauważyć niepokojące sytuacje.

W Polsce kampanię otworzyła konferencja podczas, której podpisano porozumienie o współpracy policji z Fundacją Dzieci Niczyje. Dzięki tej współpracy policja będzie miała szerszy dostęp do informacji o zagrożeniu dzieci.

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.